Lærerprofessionalitet eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 12
  • 3467
  • PDF
  • Læreruddannelsen i Silkeborg
  • 2005
  • 10-04-2006

Dannelse: Lærerprofessionalitet eksamensopgave

Eksamensopgave i pædagogik om lærerprofessionalitet og -autenticitet og hvordan man opnår disse. I beskrivelsen af lærerprofessionalitet inddrages Erling Lars Dale og Hubert Dreyfus & Stuart Dreyfus. Autenticiteten beskrives vha. Per Fibæk Laursen. Autenticitetsbegrebet sammenholdes med proffesionsbegrebet. Afslutningsvis en diskussion af begreberne og hvordan man opnår at blive en proffesionel og autentisk lærer.

2. Problemformulering
Hvad skal der til, for at lærergerningen bliver en profession?
Bliver man professionel, hvis man er autentisk?
Hvad er vores muligheder som nyuddannede for at udvikle autenticitet og professionalitet?

Vi vil beskrive begrebet professionalitet ud fra Erling Lars Dale og Hubert Dreyfus & Stuart Dreyfus. Derudover vil vi med udgangspunkt i Per Fibæk Laursen definere autenticitetsbegrebet og sammenholde det med professionsbegrebet. Vi vil afslutningsvis diskutere, om det er vigtigt, at lærergerningen betragtes som en profession fremfor et erhverv og vigtigheden af læreren som autentisk underviser.

Indhold

1. Indledning
2. Problemformulering
3. Professionalitet
4. Autenticitet
5. Autenticitet og professionalitet/ekspertise
6. Diskussion
7. Konklusion
8. Litteraturliste

Uddrag

3. Professionalitet
3.1 Erling Lars Dale
Dale definerer skolens professionsgrundlag ud fra didaktisk rationalitet, og dette er vigtigt for, at
skolen bliver en professionel organisation. I forhold til at beskrive Dales professionalitetsbegreb vil
vi starte med at gøre rede for didaktisk rationalitet.
Didaktisk rationalitet er en måde at tænkte på og få sammenhæng mellem de tre
kompetenceniveauer k1, k2 og k3, som vi vender tilbage til.
Didaktisk rationalitet er:
For det første sammenhæng mellem læreplanens mål, indhold og metode. Dale understreger
dermed evnen til at evaluere konsistensen i en formuleret plan for læring... Køb adgang for at læse mere

Lærerprofessionalitet eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.