Lærerfaglig analyse og læremiddelanalyse | Årsopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Ingen givet
  • 12
  • 4880
  • PDF
  • 01-09-2011

Lærerfaglig analyse og læremiddelanalyse | Årsopgave

Opgaven tager udgangspunkt i materialet til "Vokseværk er ikke rent pjat" og indeholder en lærerfaglig analyse, læremiddelanalyse samt et undervisningsforløb, hvor både Cooperative Learning og SMTTE-modellen indgår.

Opgaven var en årsprøve i dansk til materialet En historie om vokseværk af Kim Fupz Aakeson og Fandango - Dansk for 5. klasse af Trine May og Susanne Arne-Hansen.

Indhold

Lærerfaglig analyse 3
En historie om vokseværk 3
Læremiddelanalyse 6
Typografien 6
Illustrationer 6
Bearbejdede eller originaltekster 7
Anvendelse af systemet 7
Relevans, holdning og miljø 7
Andre aktiviteter 8
Litteraturpædagogik 8
Undervisningsforløb 9
Cooperative Learning 10
SMTTE-modellen 10
Sammenhæng 10
Mål 10
Tiltag 11
Tegn 11
Evaluering 11
Litteraturliste 12

Uddrag

Lærerfaglig analyse
Den lærerfaglige analyse er lærens analyse, fortolkning og karakteristik af en tekst som indgår i lærerens faglige forberedelse af undervisningen med henblik på valg af tekst og faglige aktiviteter. Målet med den lærerfaglige analyse er at indkredse de træk ved teksten der har betydning for læseroplevelsen, og de træk der kan sætte en fortolkningsproces i gang.

Hensigten er også at skabe en synlig sammenhæng mellem den lærerfaglige analyse og den litteraturpædagogiske praksis. Det er i denne forbindelse vigtigt at undgå betegnelserne mesterfortolkning og idealfortolkning. Meningen er at undgå den type lærerfaglig analyse som mener at have gennemskuet teksten – det handler ikke om at lukke teksten, hvor kun et svar er det rigtige, men derimod om at holde fast i den umiddelbare læseroplevelse, og bruge sine analytiske evner og greb til at karakterisere den fiktive verden som opstår under læsningen.

Det er vigtigt, at læreren holder fortolkningsprocessen åben i stedet for at søge et bestemt svar. Denne åbenhed kan bruges i undervisningen. Læreren skal have en faglig kvalificeret mening om teksten, men skal derved også være bevidst om, at det ikke er den eneste mulige mening. Lærerens mening har betydning for tilrettelæggelsen af undervisningen, men den er ikke det ideale mål for elevernes fortolkning. Det drejer sig derved ikke om, hvilke analytiske greb man bruger, men derimod om hvilken fortolkningsramme de analytiske greb indgår i.

En historie om vokseværk
Thomas Illum Hansen opstiller i Procesorienteret Litteraturpædagogik en model som synliggør fortolkningsprocessen. Modellen er opdelt i fem forskellige faser:

1. Førlæsning
2. Gennemlæsning
3. Genlæsning
4. Fokuslæsning
5. Fortolkning

Førlæsningen er bevidstheden om ens forhåndsviden og den undervisningsmæssige kontekst teksten skal eller kan indgå i. I analysen tages der nu udgangspunkt i En historie om vokseværk som er skrevet af Kim Fupz Andersen og illustreret af Lillian Brøgger, som henvender sig til 5. klasse. En historie om vokseværk er en billedbog som er udgivet af Gyldendal. Som undervisningsmateriale indgår fortællingen i grundbogen Fandango. Dansk for 5. klasse af Trine May og Susanne Arne-Hansen. Titlen og forsidebilledet er ofte med til at give læseren en idé om bogens indhold. Titlen En historie om vokseværk fremstår ganske simpelt... Køb adgang for at læse mere

Lærerfaglig analyse og læremiddelanalyse | Årsopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.