6. klasses elevtekst | Lærerfaglig analyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 3. år
 • Dansk 1. – 6. klassetrin
 • Godkendt
 • 11
 • 3408
 • PDF
 • 05-07-2011

Analyse af elevtekst: 6. klasses elevtekst | Lærerfaglig analyse

Der er fokus på feltanalyse og genreforståelse baseret på en analyse model fra "læreren som sproglig vejleder".

Eksamensopgavens omdrejningspunkt var en tekst skrevet af en elev fra 6. klasse, der skulle skrive om en vigtig historisk begivenhed.
Drengens største vanskelighed var genreforståelse. Så der er en udførlig beskrivelse af genrer og hovedvægt på dette gennem hele opgaven.

Indhold

Indledning
Sproglig analyse og vurdering af elevteksten LITTLE BOY
Vejledning af eleven
Danskfaglig og fagdidaktiske perspektiver i arbejdet med den fortællende fremstillingsform på mellemtrinnet
Litteraturliste

Uddrag

Indledning

Jeg har valgt, at analysere elevteksten ud fra analyse- og vurderingsmodellen fra Martin Jørgensen & Ole Pedersens bog Læreren som sproglig vejleder. Modellen tager udgangspunkt i den omvendte tekstpyramides forskellige lag. Modellen følges kronologisk, dvs. fra makro- til mikroplan. Ud fra analysen vil jeg vurdere, hvilke områder af elevens tekstarbejde, der kan arbejdes videre med, samt udpege hvilke aspekter der er særlig vigtige at følge op på, for at kunne opnå størst mulig progression for elevens skriftlige kompetencer. Udgangspunktet for vejledningen af eleven vil tage afsæt i trinmål efter 6. klassetrin i Fælles Mål.
Der vil blive lagt særlig vægt på elevens evne til at strukturere og skrive tekster i forskellige fiktive og ikke-fiktive genre.
Dernæst vil jeg søge at afklare, hvad den fortællende fremstillingsform dækker over i en dansk faglig og fagdidaktisk optik - og hvorledes denne kommer til udtryk i Fælles Mål, på baggrund af en forestilling om, hvad der efterspørges i det senmoderne samfund.
Afslutningsvis vil jeg redegøre for nogle af de metoder, man som lærer kan arbejde med i skrivefaserne på mellemtrinnet.

Sproglig analyse af elevteksten ”LITTLE BOY”

Der er i formuleringen af opgaven til eleverne ikke uddybet, hvilke krav der stilles til fx en bestemt genre, komposition eller på anden måde kriterier for det teksten skal indeholde. Det eneste krav er, at den skal fortælle om en historisk begivenhed. Der er lagt op til et relativt frit skriveforum. Det vides heller ikke, hvilken kontekst opgaven er blevet stillet i. Noget tyder på at der har ligget en induktiv opbygning af viden forud for opgaven, fx en temauge. Flere steder i teksten kan der ses med historiske henvisninger fx Berlinmuren, stråling og kræft som eftervirkninger fra atombomben. Denne information kan været fundet under besvarelsen af opgaven vha. et opslag på en søgemaskine, men det sandsynligt at et historisk indhold vedr. anden verdenskrig. Det kan forklare de pludselige fakta oplysninger... Køb adgang for at læse mere

6. klasses elevtekst | Lærerfaglig analyse

[2]
Bedømmelser
 • 16-01-2012
  God inspiration til min egen opgave
 • 11-08-2014
  fin opgave............