Lærerfaglig analyse af 6. klasses elevtekst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 3. år
 • Dansk fællesforløb
 • Ingen givet
 • 11
 • 3300
 • PDF
 • 05-07-2011

Eksamensopgave: Lærerfaglig analyse af 6. klasses elevtekst

Der er fokus på feltanalyse og genreforståelse baseret på en analyse model fra "læreren som sproglig vejleder".

Eksamensopgavens omdrejningspunkt var en tekst skrevet af en elev fra 6. klasse, der skulle skrive om en vigtig historisk begivenhed.
Drengens største vanskelighed var genreforståelse. Så der er en udførlig beskrivelse af genrer og hovedvægt på dette gennem hele opgaven.

Indhold

Indledning
Sproglig analyse og vurdering af elevteksten LITTLE BOY
Vejledning af eleven
Danskfaglig og fagdidaktiske perspektiver i arbejdet med den fortællende fremstillingsform på mellemtrinnet
Litteraturliste

Uddrag

Indledning

Jeg har valgt, at analysere elevteksten ud fra analyse- og vurderingsmodellen fra Martin Jørgensen & Ole Pedersens bog Læreren som sproglig vejleder. Modellen tager udgangspunkt i den omvendte tekstpyramides forskellige lag. Modellen følges kronologisk, dvs. fra makro- til mikroplan. Ud fra analysen vil jeg vurdere, hvilke områder af elevens tekstarbejde, der kan arbejdes videre med, samt udpege hvilke aspekter der er særlig vigtige at følge op på, for at kunne opnå størst mulig progression for elevens skriftlige kompetencer. Udgangspunktet for vejledningen af eleven vil tage afsæt i trinmål efter 6. klassetrin i Fælles Mål.
Der vil blive lagt særlig vægt på elevens evne til at strukturere og skrive tekster i forskellige fiktive og ikke-fiktive genre... Køb adgang for at læse mere

Lærerfaglig analyse af 6. klasses elevtekst

[2]
Bedømmelser
 • 11-08-2014
  fin opgave............
 • 16-01-2012
  God inspiration til min egen opgave