Drengen med Sølvhjelmen | Lærerfaglig analyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 9
  • 3889
  • PDF
  • 2011
  • 27-04-2012

Studieprodukt: Drengen med Sølvhjelmen | Lærerfaglig analyse

Lærerfaglig analyse af Drengen med Sølvhjelmen, der tager udgangspunkt i de fantastiske elementer og betydningen heraf - og et udkast til arbejdet med teksten.

Drengen med Sølvhjelmen af Hanne Kvist - Forum 1999.

Underviserens kommentar

God sammenhæng i opgaven, gode pointer og godt med fokus på de fantastiske elementer

Indhold

Værket
Resumé
Analytisk tilgang - Tese:
Analyse
Fortælleforhold
Genretræk under genren fantastik:
Undersøgelse af fantastiske elementer
- Og deres symbolværdi set i forhold til valg af fokuspunktet ”Jons selvstændiggørelse”:
Konklusion og opsamling på pointer:
Et undervisningsforløb på mellemtrinnet:
Færdighedsmål:
Vidensmål:
Skriftlighed:
Genretræk:
Symbolik:

Uddrag

Resumé:
Romanen omhandler en dreng ved navn Jon og hans søgen efter sin lillesøster, Liv. Børnenes forældre har solgt Liv til ”Børnetjenesten”, en institution, hvor de tager sig af unormale børn, så de ikke laver for meget uorden i familierne, og det er herfra Jon til sidst redder sin lillesøster.

Jon havde, fra dag et i lillesøsterens liv, knyttet stærke bånd til Liv og undervejs i borgen får man en fornemmelse af, at de to nærmest er i symbiose. Muligvis fordi Jon har haft ansvaret for hende. Måske endda været ”mor” for hende. Da Jon finder ud af, at forældrene har solgt Liv, drager han ud i verden for at hente hende hjem igen. Undervejs bliver Jons selvstændighed sat på prøve og han kommer ud for en række opgaver og hændelser, hvor han skal overvinde sin egen frygt for at kunne redde Liv fra institutionen. Jon finder til sidst sin lillesøster og befrier hende fra Børnetjenesten, men hvad der sidenhen sker vides ikke med sikkerhed, da bogen har en åben slutning.

Analytisk tilgang - Tese:
Da teksten opstår gennem læseren, får liv og bliver fortolket, helt forskelligt afhængig af læseren, kan den lægge op til mange tolkninger og læsninger. Jeg vil i min analyse af ”Drengen med sølvhjelmen” lægge vægten på hovedpersonen, Jons selvudvikling - hans kamp med og mod angsten som en del af hans udvikling af selvstændighed.

Desuden mener jeg, at teksten lægger voldsomt op til en undersøgelse af fantastiske elementer. Navnlig den sidste side, hvor følgende får mig til at stille mig undrende overfor teksten; ”Er det her mon virkeligt eller fantasi og hvordan skal jeg så forstå teksten”, ”Jons lillesøster havde vinger da hun blev født. Jon var den første der så det. Senere tænkte han af og til om han også var den eneste.”

Dette udsagn skriger på en undersøgelse af fantastiske elementer gennem teksten, da jeg som læser netop reagerer som man oftest gør når man læser fantastik. Jeg undres og kan ikke umiddelbart placere teksten. Derfor laver jeg en undersøgelse af testens fantastiske elementer og dette bliver min analysetilgang... Køb adgang for at læse mere

Drengen med Sølvhjelmen | Lærerfaglig analyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.