Eksamensopgave om lærerens rolle før og nu

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 7
  • 1807
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2001
  • 31-03-2003

Eksamensopgave om lærerens rolle før og nu

Eksamensopgave i pædagogik om lærerens rolle før og nu

Opgaven beskæftiger sig med lærerens rolle, undersøger det syn der knytter sig til lærerrollen tidligere og i forhold til nutiden.

Indhold

Indledning 1
Samfundet og barnesynet 2
Folkeskoleloven og læreren 2
Læreren i ”den anden modernisering” 3
Læreren som omverden 4
Lærerrollens udfordringer 4
De 3 teorier 5
Lærerens rolle 5
Litteraturliste: 6

Uddrag

Indledning
Vi har valgt at beskæftige os med lærerens rolle, undersøge det syn der knytter sig til lærerrollen tidligere og i forhold til nutiden. Derfor vil vi tage udgangspunkt i folkeskoleloven fra 1975 og fra 1993, for at se hvilke grundlag de lægger op til.
Yderligere vil vi gennem forskellige teoretikere undersøge hvordan de mener en lærerrolle skal se ud. Vi vil undersøge under hvilke forhold den optimale lærer ”opstår”, om det sker bevidst eller ubevidst , for at se hvad lærerrollen betyder i forhold til mødet i eleven, hvor undervisningen skal pege hen.

Samfundet og barnesynet
I starten af 1970`erne krævede samfundet arbejdere, som havde de rette kvalifikationer til at kunne indgå som en del af industrisamfundet. Det blev derfor folkeskolens opgave at sørge for, at eleverne fik den rette viden, uden der blev taget hensyn til, at eleven havde andre kompetencer der skulle tages hensyn til, eleverne blev derfor betragtet som objekter. Læreren var det, Jan Borgen1 beskriver som ufaglært arbejder, der havde nogle rammer, han skulle arbejde indenfor, disse rammer var mål og indhold. Hvilke midler og metoder der skulle bruges, havde læreren frit råderum over. Det betød dog ikke at eleverne blev inddraget i beslutningsprocessen, men blot skulle modtage den undervisning, som læreren havde fastsat. Det ønskværdige var en effektiv skolegang. Groft sagt, var det industrien, som blev prioriteret i forhold til individet/eleven.
I nutidens samfund er eleven blevet en del af en foranderlig verden, hvor uddannelsen til arbejdslivet ikke er i fokus mere, eleven er blevet subjekt. Man ønsker i dag borgere som kan indgå i en sekularisere hverdag, hvor man skal forholde sig til flere forskellige instanser med deres egne regler og omgangstone. Eleven skal ... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om lærerens rolle før og nu

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.