Lærerens rolle - opdrager eller underviser

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik
  • Ingen givet
  • 5
  • 2123
  • PDF
  • Skårup Statsseminarium
  • 2003
  • 26-01-2005

Synopsis: Lærerens rolle - opdrager eller underviser

I takt med at samfundet har ændret sig er kravene til lærerne blevet større. Som lærere kan vi ikke længere ”kun” koncentrere os om at undervise, idet vi er blevet pålagt en ekstra faktor – den opdragende faktor. I dag er det er ikke alle børn der er opdraget hjemmefra p.g.a. det ændrede familiemønster. De kan ikke finde ud af hvordan man skal opføre sig både i og uden for klasseværelset og derfor er vi som lærere tvunget til at gå ind og opdrage på dem før alle parter kan få udbytte af undervisningen.
På grundlag af dette har vi derfor valgt at skrive om lærerens rolle i nutidens folkeskole. Skal vi fungere som opdrager eller underviser - eller begge dele? Vi vil undersøge hvordan lærerens rolle har ændret sig gennem tiderne og herigennem komme ind på hvilket dannelsesideal der ligger bag. Til sidst vil vi se på hvilke forventninger samfundet og ikke mindst forældrene har til læreren i dag.
Vi har valgt at skrive om dette emne da vi selv står i denne situation som kommende lærere. Samfundets forandringer har bidraget til fremvæksten af det pluralistiske samfund (flerværdisamfund). Det er i det samfund den fælles folkeskole skal virke. At det ikke er blevet en lettere opgave for skolen og lærerne end tidligere er helt klart. Konsekvensen af denne udvikling har svækket lærerens autoritet. Hvad læreren gør er ikke længere altid det rigtige. Det lægger på en måde op til noget godt men også noget dårligt. Det gode er at lærerens rolle bliver udfordrende i og med at man skal kunne navigere i flerværdisamfundet i og omkring skolen. Det dårligt er det ligger et unødigt pres og urimelige krav på lærerens skuldre.

Indhold

Indledning
Samfundssyn
Opdragelsessyn
Rousseau og Dewey og folkeskoleloven
Hvad siger folkeskoleloven?
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Samfundssyn.
Det nuværende samfund er svært at karakterisere. Kendetegnene er bl.a., at traditioner og normer mister deres værdi, og at det er under konstant udvikling. Denne store samfundsmæssige udvikling har haft indflydelse på den nye lærerrolle. Vi befinder os i dag i et informationssamfund, hvor viden er i centrum, i modsætningen til det tidligere industrisamfund. Her lå hovedvægten på masseproduktion af en standardvare, men i dag er der behov for individualiserede varer. Det er bl.a. pga. informationssamfundet, at der stilles nye krav til os. Sådan et samfund har nogle bestemte forventninger til den nye generation, som kommer ud på arbejdsmarkedet.2
I forbindelse med at samfundet har ændret sig, har familielivet fået nye betingelser. Her er begge... Køb adgang for at læse mere

Lærerens rolle - opdrager eller underviser

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.