Lærerens møde med eleven | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 6
  • 1574
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2005
  • 22-03-2006

Lærerens møde med eleven | Studieprodukt

Indledning
I løbet af vores praktikperioder er vi blevet opmærksomme på at der findes mange forskellige slags lærere. Der synes for os at være en sammenhæng imellem hvor motiveret læreren er i sit job og klassens generelle trivsel. Vi har set lærere agere meget forskelligt og set at de samme børn kunne opføre sig på en bestemt måde over for en lærer og på en anden måde over for en anden lærer. Vi er derfor interesseret i at undersøge hvad der gør sig gældende, rent kommunikationsmæssigt, i forholdet lærer-elev. Samtidig er vi stødt på artiklen "Uro i klassen kan skyldes læreren" , og ønsker på denne baggrund at undersøge hvad lærerens relation til eleverne kan betyde for elevernes motivation og dermed adfærd i undervisningen. Vi er som kommende lærere interesseret i de muligheder vi, via kommunikation, har for at for at møde eleverne på en hensigtsmæssig måde. Vi vil analysere hvorfor vi møder eleverne som vi gør, hvilken betydning mødet har for elevens personlige udvikling og hvilke forskellige reaktioner dette møde kan afføde. Her tænker vi på om læreren f.eks. ankommer med henholdsvis positive eller negative forventninger til undervisningssituationen. Hvad kommunikation – både den verbale og den nonverbale – betyder for vores relation til eleverne. Vores hovedinteresse ligger derfor i emnerne:

• Hvad er det, der sker når læreren møder eleven?
• Hvad betyder lærerens møde med eleverne for elevens udvikling?
• Hvilke muligheder har læreren for at møde eleven på en motiverende måde?

Indhold

Indledning 2
Afgrænsning 2
Lærerens møde med eleven - hvad er i spil? 3
Hvilken betydning har mødet for eleven? 3
Relationers indflydelse på læring 4
Diskussion 4
Vurdering af fremtidige handlemuligheder 5

Uddrag

Afgrænsning
Vi er bevidste om at der kan være mange grunde til at en undervisningssituation ikke er optimal, men vi har valgt at gå dybere ind i den kommunikation der influerer på de interpersonelle relationer imellem lærer og elev, da vi mener at en god relation imellem læreren og eleverne, er en af grundstenene i en god læringssituation. Vi vil, når vi taler om relationernes betydning, undlade at forholde os til børn med særlige behov, men have den velfungerende elev som udgangspunkt... Køb adgang for at læse mere

Lærerens møde med eleven | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.