Eksamensopgave om mødet med den muslimske elev

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 6
  • 2975
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2003
  • 21-01-2004

Eksamensopgave om mødet med den muslimske elev

Eksamensopgave om lærerens møde med den muslimske elev - kultur, opdragelse og undervisning.

Problemformulering
Vi ønsker at undersøge og evt. at påvise de kulturelle, sociale og religiøse årsager, der ligger til grund for de problemer og udfordringer man kan møde som lærer i den danske folkeskole, når man har muslimske børn i sin klasse.

Indhold

Begrundelse for emnevalget:
Problemformulering:
1. Opdragelse
2. Integrationaf de muslimske børn i skolen.
3. Hvordan møder folkeskolen de etniske minoritetsbørn?
4. Sammenfatning
Den muslimske børneopdragelse
1. fase – 0-5 år
2. fase, 5-10 års alderen
Den muslimske opdragelses 3. og sidste fase, 10-15 års alderen
Den ”typiske” danske opfattelse af opdragelse
2. Integration af de muslimske børn i skolen
Lidt ”tørre” facts fra Århus
3. Hvordan møder folkeskolen de etniske minoritetsbørn.
4. Sammenfatning.
Anvendt litteratur:

Uddrag

Begrundelse for emnevalget:
I Danmark lever der ca. 170.000 muslimer eller ca. 3% af befolkningen (1). Dermed er islam den næststørste trosretning i Danmark kun overgået af folkekirken. Som kommende lærer i folkeskolen er det derfor vigtigt, at man forholder sig til de udfordringer, der ligger i mødet med det muslimske barn og dets forældre. Man må i faget hjemkundskab forholde sig til, at muslimer ikke spiser svinekød. I idræt/svømning må man forholde sig til, at muslimer ikke må bade mens andre ser på. Hvis klassen skal på lejrtur, må den muslimske pige måske ikke deltage, fordi forældrene er bange for, at hun skal miste sin dyd. Derfor er det vigtigt, at man som lærer får skabt en frugtbar dialog med de muslimske forældre, så man dels prøver at se tingene gennem deres optik, men også får gjort forældrene klart, at f.eks. lejrturen er en del af undervisningen og, at den foregår under betryggende vilkår... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om mødet med den muslimske elev

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.