Lærerens kompetencer i det senmoderne samfund

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 13
  • 4241
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2002
  • 21-03-2004

Eksamensopgave: Lærerens kompetencer i det senmoderne samfund

Pædagogik eksamensopgave om kompetencer i det senmoderne samfund.

På baggrund af samfundsudviklingen kræver det moderne lærerjob, at læreren besidder forskellige kompetencer. Som kommende lærere mener vi, at det er vigtigt at være bevidste om, hvilke kompetencer det drejer sig om. Derfor vil vi belyse disse kompetencer, og se på mulighederne for overhovedet at leve op til disse krav.

Problemformulering

Hvilke kompetencer kræver det senmoderne samfunds udvikling af læreren?

Herunder vil vi komme ind på: samfundsudviklingen, hele kompetencebegrebet og udvikling af kompetencer.

Indhold

”Den kompetente lærer i det senmoderne samfund” 1
Eksamensopgave i pædagogik 1
Eksaminator: Arne Rindom 1
Indholdsfortegnelse: 2
Emnebegrundelse 2
Problemformulering 3
Den historiske udvikling af skolen og lærerrollen 3
Det senmoderne samfund 3
Moderne børn 5
Moderne skole 5
Kompetencer 6
Kompetencer i bredden og i dybden 6
Den moderne lærers kompetencer 7
Kompetencen kom frem i 1980'erne, og bør bygge på tillid, tolerance og omsorg for eleverne 7
Samarbejdskompetence. Dette kompetence krav stammer fra 1990'erne, hvor det specielt var forældrene der blev gjort til samarbejdspartnere med den nye folkeskolelov i 1993. Udover forældrene skal læreren kunne samarbejde med eleverne og kollegaerne i teams. I en tid med individualisering, er samarbejdet blevet til modstykket, der skal lægge til grund for en fælles skolekultur med demokrati. Derfor er denne kompetence særdeles vigtig for læreren i den
senmoderne skole 8
Kompetenceniveauer 8
Professionsidealer 9
Kompetenceudvikling 9
Kritik af kompetencebegrebet 10
Konklusion og perspektivering 10
Trin 2 10
Trin 1 11
11
Litteraturliste 12

Uddrag

Emnebegrundelse:

De seneste år har der været meget fokus på den danske folkeskole og lærerjobbet. Samfundet har ændret sig og på baggrund af den udvikling, er der også blevet stillet nye krav til skolen og læreren. Derfor finder vi det relevant at beskæftige os med det senmoderne samfund og de kompetencer, det kræver af læreren.

I folkeskolens formålsparagraf står der bl.a. at ”eleverne skal forberedes til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre”1. For at leve op til folkeskoleloven, skal læreren have kendskab til det senmoderne samfund, og have evnen til at kunne formidle denne forståelse videre til eleverne så de kan begå sig i samfundet.

Den historiske udvikling af skolen og lærerrollen:

Kendetegnene ved lærerrollen frem til 1960érne var, at læreren havde stor autoritet. Individualismen var meget karakteristisk for skolesystemet. Hver lærer underviste alene, bag lukkede døre, i adskilte klasselokaler. Skolen videreførte de traditionsbårne værdier, som også samfundet byggede på bl.a.
dannelse til at blive en god samfundsborger, pligtfølelse og disciplin. Lærerens opgave blev defineret af traditionen og indebar, at hun/han skulle formidle en
bestemt viden og nogle grundlæggende værdier. Det vigtigste for datidens lærere var, at være i stand til at kunne gennemføre en undervisning, have en
faglig viden og pædagogisk indsigt... Køb adgang for at læse mere

Lærerens kompetencer i det senmoderne samfund

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.