Synopsis om lærerens etiske rolle

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Synopsis om lærerens etiske rolle

Synopsis i KLM om lærerens etiske rolle.

Problemstillingen lyder:
Jeg vil undersøge hvordan lærerens etiske rolle er – samt hvilke udfordringer der er i forhold til denne rolle i den danske folkeskole.

Indhold

Indledning og problemformulering:
Redegørelse:
Analyse og vurdering:
Perspektivering:
Til udfoldelse ved den mundtlige eksamen:

Uddrag

Lærerne i folkeskolen står dagligt i et minefelt af etiske dilemmaer som er umuligt at undgå. Det er dog ikke meningen at læreren skal undgå disse. Læreren skal være kompetent til at håndtere disse dilemmaer og det forventes af omgivelserne. Det er bestemt ikke en nem sag, der er mange udfordringer forbundet med
lærerens etiske rolle. Danmark er i dag et multietnisk og multikulturelt samfund og består af mennesker med et utal af forskellige baggrunde, tilhørsforhold og indgangsvinkler til moralsk praksis. De forhold må vi acceptere og tage udgangspunkt i, i vores moralske praksis. Vi bør integrere hinanden i et fællesskab hvor alle er frie, lige og føler et identitetsmæssigt tilhørshold til. Vi skal forsøge at opfylde det ideal som udspringer i sekulariseringen og udviklingen af oplysningssamfundet om at skabe et samfund hvor humanisme og individualisering er i fokus. Etikken er et stort aspekt af denne dannelsesopgave da etikken fremmer den ønskelige og rigtige adfærd... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om lærerens etiske rolle

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.