Lærerens etiske dilemma

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • 4
  • 1724
  • PDF
  • Nørre Nissum Seminarium og HF
  • 2002
  • 26-01-2012

Eksamensopgave: Lærerens etiske dilemma

Opgaven tager udgangspunkt i en pilotprojekt af Lasse Spang Olesen, hvor en elev føler sig krænket. Vi spørger derfor, hvad er etikken på dette område, og hvordan forholder vi os som kommende lærere os til dette?

Fra opgaven

Muslimsk pige nægter at deltage i meditation hvor der indgår berøring af andet køn. Spang Olsen peger på, hvad han skønner er pigens motiv ( hun vil ikke selv sige det ) anfægter og latterliggør dette. Han forlanger, at hun deltager i seancen.

Vores synopse er delvist ansporet af Martin Spang Olsens pilotprojekt ”Operation udadvendt energi” eller ”Eksperimentet 7.v”. Efter vi havde set filmen var vores første, og stadige, indskydelse afstandtagen. Spang Olsen overtræder og ophæver alle uskrevne regler. Han spørger følelsesløst ind til elevernes motiver, og overtræder deres urørlighedszoner.
Spang Olsen begrunder og retfærdiggør selv sine metoder som værende i ”den gode sags tjeneste” – det han vil, er at eleven skal lærer at lærer via koncentration. Han mener, at eleven blot ikke har opnået den erkendelse endnu, underforstået; det vil de senere skønne på, om ikke andet så til prøven, der skal ”bevise” at eksperimentet er lykkedes. Vi følte os provokerede, men samtidig nysgerrige. Hvad der bl.a. oprørte og vakte vores interesse var Sprang Olsens til tider meget faglige uetiske handlen overfor nogle elever. Det var et eksempel på, hvad vi vil kalde en ”klassisk overtrædelse”, den kan groft skitseres således:
Hvordan taler vi selv til vores elever? Overskrider vi selv grænser i kommunikationen, hvordan kan det undgås, og hvorfor er det så vigtigt? Vi vil i det følgende, med udgangspunkt i ovenstående eksempel undersøge hvad begrebet ”urørlighedszoner” dækker, hvad vi forstår ved ”etik” i pædagogisk sammenhæng, samt hvorledes vi som kommende undervisere forholder os dertil.

Lærerens etiske dilemma

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.