Læreren som opdrager

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 17
  • 4256
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2003
  • 18-03-2005

Eksamensopgave: Læreren som opdrager

Eksamensopgave i pædagogik om skal læreren opdrage eleverne? - Hvorfor og hvordan?

Afgrænsning:
Vi har valgt at fokusere på et konkret story-line undervisningsforløb, som vi gerne vil analysere og sammenkoble med en pædagogisk problemstilling, der omhandler læreren som opdrager.

Indhold

Indledning 2
Afgrænsning 2
Hvad er storyline? 2
Gennemgang af konkret storylineforløb 3
Hvorfor bruges metoden i Danmark i dag? 4
Hvordan bliver man en god underviser i et storyline forløb? 4
Didaktiske overvejelser i forbindelse med et undervisningsforløb 5
Didaktiske overvejelser: 9
Pædagogisk problemstilling 11
Hvad er opdragelse? 12
Rousseau og opdragelse 12
Hvordan bliver man en god didaktiker? 14
Dewey 14
Det moderne barn 15
Afslutning og perspektivering 16
Litteraturliste 17

Uddrag

Indledning.
Der er mange måder at undervise på i folkeskolen. Der bliver undervist på tværs af klassetrin, procesorienteret, individuelt og i grupper. Vi har valgt at se nærmere på Storyline-metoden.
I folkeskolelovens § 1 står der blandt andet, at det er folkeskolens opgave:… At fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling.
Det betyder, at vi som lærere skal tilrettelægge undervisningen, så alle elever – ligegyldigt forskellige evner, fagligt såvel som socialt – skal kunne modtage den undervisning, der passer til deres behov. Vi vil gerne undersøge, om storyline er lige givtigt og rigtigt for alle elever. Hvordan klarer de fagligt svage et storylineforløb? Hvorfor er storyline lige pludselig blevet ”in”?

---

Didaktiske overvejelser:
Vores udgangspunkt for en overordnet didaktisk model er, at modellen skal være let overskuelig og anvendelig, samt at det er muligt for os at kunne sætte ord på modellen. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vores model er simpel, fordi vi har valgt at fokusere på de punkter, som i første omgang er vigtige for os at holde fast i, og fordi vi er i en begynderfase som lærere ikke ønsker at gabe over, mere end vi kan stå inde for. Vi forventer, at vi vil være i stand til at udbygge vores didaktiske model efterhånden, som vi får mere erfaring, men også i takt med, at en undervisningsproces skrider frem, fordi vi mener, at en didaktisk model skal være ”formbar”. Det skal være muligt at ændre/udbygge den undervejs i en undervisningsproces. For god ordens... Køb adgang for at læse mere

Læreren som opdrager

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.