Lærer/elev samarbejde

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Pædagogik, Pædagogisk speciale
  • Godkendt
  • 13
  • 4880
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 1999
  • 12-12-2000

Lærer/elev samarbejde

Pædagogisk speciale om lærer/elev samarbejde.

Problemformulering:

I denne opgave ønsker vi at belyse de aspekter, der er væsentlige i lærer/elev samarbejdet. Hvor kan det gå galt i samarbejdet? Hvordan får man, som lærer, eleverne med på, at de også indgår i et samspil, der i sidste ende gerne skulle føre til en øget indsigt i et konkret videns område. Hvordan bør nutidens lærer- og elevroller se ud.

Indhold

1. Indledning s. 02
1.1 problemformulering s. 02
2. Lærer – elev rollerne før s. 02
2.1 Lærerens rolle s. 02
2.2 Elevens rolle s. 03
3 Det moderne s. 04
4. Læring s. 06
4.1 Læringsprocesser ifølge Luhmann s. 06
5. Motivation s. 09
5.1 Ydre motivation s. 09
5.2 Indre motivaton s. 09
5.3 Afrunding / provokation s. 10
6. Sammenfatning s. 10
6.1 De nye roller i skolen s. 10
6.2 Lærerrollen s. 10
6.3 Elevrollen s. 11
7. Konklusion s. 12
8. Litteraturliste s. 13

Uddrag

1: Indledning
“Det er blevet sværere at være lærer. Børn er dejlige højtråbende elever, der zapper sig gennem tilværelsen.” sådan lyder det i en artikel med overskriften “Personligheden skal ud af skabet” fra Søndagsavisen fra den 2. april i år. Børn er fødte egoister i et samfund, der mere og mere ligner et hver-for-sig-samfund, og det er årsagen til, at lærerens rolle i folkeskolen er vigtigere end nogensinde (15). I Folkeskoleloven §18 stk. 4 står der

“På hvert klassetrin og i hvert fag samarbejder lærer og elev løbende om fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt. Elevens arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål. Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde mellem lærerne og eleverne”(8).

Det hedder sig altså i Folkeskoleloven, at der skal være et samarbejde mellem lærer og eleverne. Det er vores opfattelse, dels igennem den generelle debat og dels gennem vores egne erfaringer, at der synes at være opstået et problem i samarbejdet mellem lærer og elev omkring det projekt, der hedder at gå i skole.

2.1: Lærerens rolle

Tidligere var synet på lærerens rolle forholdsvis enkel. Læreren var først og fremmest en håndværker, der kunne sit fag. Læreren skulle formidle stof til eleverne og det stof var på forhånd fastlagt fra højere sted. Datidens pædagogik og dannelses idealer var i dette spil en vigtig faktor for opretholdelsen af rollefordelingen... Køb adgang for at læse mere

Lærer/elev samarbejde

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.