Læsetests og tosprogede elever

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 20
  • 7403
  • PDF
  • 14-11-2005

Læsetests og tosprogede elever

Problemformulering
Hvad tester læsetests? Hvilken betydning har det for tosprogede elever og deres læsning? Hvilken relevant viden må en lærer have for at kunne vurdere tosprogede elever ud fra danske læsetests?

Indhold

INDLEDNING - 3 -
LÆSNING PÅ ANDETSPROG - 3 -
JØRGEN FROSTS LÆSEUDVIKLINGSPROCES - 7 -
ANALYSE AF IL-BASIS TEST - 8 -
Opgave 2 - 8 -
Opgave 3 - 10 -
Opgave 4 - 10 -
Opgave 7 - 11 -
Opgave 9 - 11 -
ANALYSE AF SL60 SÆTNINGS LÆSEPRØVE - 12 -
Fonologisk niveau - 13 -
Ordniveau - 13 -
Sætningsniveau - 15 -
Kommunikationsniveau - 16 -
SAMLET VURDERING AF TESTENE - 16 -
PERSPEKTIVERING - 17 -
LITTERATURLISTE - 19 -

Uddrag

Indledning
Den seneste tid har der været meget debat om test i folkeskolen. PISA - København 2004 viser klart, at tosprogede børn og unge har store vanskeligheder i skolen især i forbindelse med læsning. For at forbedre dette har den forrige undervisningsminister foreslået at indføre flere obligatoriske test i folkeskolen samt sprogstimulering af tosprogede elever ved skolestarten.
Allerede nu tester folkeskolen løbende alle elevers læsefærdigheder gennem fx IL-basis Gruppeprøver og SL60 Sætnings Læseprøver, men er det rimeligt, at tosprogede elevers læsefærdigheder testes på samme vilkår som modersmålstalende? Inger M. Clausen gør opmærksom på, at man i mange kommunale handleplaner ikke ønsker at behandle tosprogede elever anderledes end modersmålstalende elever. Når evalueringer som PISA viser, at tosprogede elever klarer sig dårligere end danske elever, er det vigtigt at undersøge vilkårene for tosprogede elever, som ”skal klare begynderlæsningen på et sprog, der ikke er modersmål for eleven, men et andetsprog.”
På baggrund af dette finder vi det relevant at undersøge nogle af de læsetests, som anvendes for både modersmålstalende og tosprogede elever i den danske folkeskole. Vi vil derfor i denne opgave først belyse det teoretiske grundlag for læsning på andetsprog for derefter at analysere og vurdere de to læsetests IL-basis Gruppeprøven og SL60 Sætnings Læseprøven. Dette vil føre os frem til en perspektivering og samlet vurdering af brugen af læsetests i en skoleklasse med tosprogede elever. Dette vil vi gøre ud fra følgende problemformulering... Køb adgang for at læse mere

Læsetests og tosprogede elever

[1]
Bedømmelser
  • 27-09-2011
    problemstillinger for den uvidende