Kunstens flydende element

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Billedkunst
  • Ingen givet
  • 13
  • 3028
  • PDF
  • 27-06-2005

Studieprodukt: Kunstens flydende element

Billedkunst studieprodukt.

Arbejdsfelt
I denne opgave vil vi arbejde med følgende:
 Hvordan kan vi i folkeskolen arbejde med elementet vand og det plane billede?
 Hvordan bruger kunstens og kulturens billeder ”det flydende vs. det faste”?
 Hvordan kan kunst bruges som identitetsskabende redskab i folkeskolen?

Indhold

Forord
 En undren over kunst s 3

Arbejdsfelt s. 3

Et undervisningsforløb
 Forløb s. 4
 Formål/Slutmål s. 5 - 6
 Metode, didaktiske og pædagogiske overvejelser s. 6 - 7

Elementernes kamp – det flydende versus det faste
 Analyse af tre udvalgte værker s. 8 - 11

Lærerens lære
 En konklusion over emnet s. 12

Litteraturliste s.13

Uddrag

Forord
 En undren over kunst
”Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra?” er spørgsmål der gennem hele menneskehedens historie er søgt besvaret. Denne undren over egen identitet og tilhørsforhold har fundet vores interesse idet, vi i dag ikke holdes sammen af fælles, normative værdier - men som Thomas Ziehe hævder, er udsat for ”den kulturelle frisættelse” og det dobbelte pubertetsforhold, som vores samtid i dag lider under. Som kompensation for det normatives sammenbrud, søger vi derfor forening med andre i samfundet omkring os. Hertil er kunsten og kulturen vores mulighed for at identificere os selv i forhold til vores omverden. Trine Ross skriver i artiklen ”Kunst er et godt spørgsmål?” : ”En af kunstens store styrker er dens evne til at skabe identitet. Vis mig din kunst, og jeg skal sige dig, hvem du er.” Vi ér vores omgivelser og lader os definere som mennesker bl.a. gennem kunsten og kulturens billeder – men dette lader os samtidig sårbare for omverdens ukritiske tolkning. Som lærer må vi være os denne fordring bevidst, idet vi som skole har en unik mulighed og forpligtelse overfor vores elever til, at fremme deres kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at samtale om, iagttage, beskrive, fortolke og vurdere billeder , for derigennem at forberede dem på den dynamiske og kaotiske verden, udenfor skolen. En verden, der i dag og i fremtiden, fordre selvforankring, i stedet for fortidens forankring i sociale foreninger ... Køb adgang for at læse mere

Kunstens flydende element

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.