Undervisningsforløb om kulturmøder

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 19
  • 7167
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 11-03-2008

Eksamensopgave: Undervisningsforløb om kulturmøder

Eksamensopgave i didaktik med et undervisningsforløb om kulturmøder. Undervisningsforløbet var en del af en emneuge i indskolingen.

Problemformulering

Hvordan kan man tage højde for samt undervise i og om kulturmøder i det multikulturelle klasserum med henblik på at skabe et fællesskab på tværs af anderledeshed?

Indhold

Indledning s. 2
Grundsyn s. 3
Konstruktivisme s. 3
Etik og moral i klasserummet s. 4
Særlige krav i klasser med tokulturelle s. 4
Interkulturel undervisning s. 5
Undervisningsforløb – kulturrejsen s. 6
Sammenhæng s. 7
Mål s. 8
Tiltag s. 9
Tegn s. 12
Evaluering s. 12
God anderledeshed s. 13
Perspektivering til videre undervisning s. 15
Sprogets betydning s. 15
Identitet og kultur s. 15
Begrebsafklaring s. 16
Perspektivering til videre undervisning s. 16
Konklusion s. 17
Litteraturliste s. 19

Uddrag

Indledning
Vi lever i en globaliseret verden, hvor mange kulturer lever side om side, og hvor man som individ hele tiden er tvunget til at tage stilling til sin egen kultur og identitet, da ens omverden er konstant foranderlig. Som kommende folkeskolelærere vil vi uundgåeligt møde elever med meget forskellige baggrunde samt tilgange til samfundet. En særlig gruppe af disse elever er tokulturelle. Med tokulturelle menes der børn, som i hjemmet har en anden kultur end den, de møder i skolen og samfundet. Vi mener, at det er vigtig, at folkeskolen fokuserer på dette, fordi statistikker viser, at udviklingen mod det multikulturelle samfund vil fortsætte de næste mange år frem i og med, at antallet af indvandrere og især efterkommere fra ikke vestlige lande vil stige.

En anden problemstilling i den forbindelse er, at integrationstiden for indvandrerne i Danmark er relativ lang. Normalt siger man, at det højst tager 3 generationer, inden indvandrer er fuldt integreret i det samfund, de er immigreret til, dvs. at de ikke længere lever efter deres oprindelige kulturs normer. Når det ikke forholder sig sådan i Danmark, skyldes det i høj grad, at mange af indvandrerne vælger at bosætte sig sammen med andre med samme kultur. Forældrene vil ofte prøve at ...

---

Sammenhæng:
Undervisningsforløbet er gennemført på en byskole i det centrale Århus. På skolen er der både distriktsklasser, modtageklasser og specialklasser. Skoledistriktet består af både almennyttige boliger og ejerboliger, og eleverne kommer fra mange forskellige sociale lag. Der er ca. 20% tosprogede elever på skolen, som kommer fra mange forskellige lande, og hovedparten har islamisk baggrund.
Emneugen skal foregå i indskolingen og omfatte både distriktsklasserne og modtageklasserne. På skolen er der normalt en adskillelse mellem distriktsområdet og modtageområdet. F.eks. har modtagerafdelingen sit eget selvstændige team af lærer. I indskolingen er der to modtageklasser 0.f og 1.f med tilsammen 22 elever fra mange forskellige lande bl.a. Brasilien, Irak, Somalia, Indien m.fl. Distriktsklasserne i indskolingen består af 135 elever fordelt på 0. - 4. klassetrin. I distriktsafdelingen er der ca. 20% af eleverne, som har en anden etnisk baggrund end dansk.
Skolen har tre tosprogslærere ansat, som dækker somalisk, arabisk og kurdisk. Disse lærer vil også indgå i emneugen.
I undervisningsforløbet indgår der elementer fra flere af folkeskolens fag, bl.a. dansk, natur/teknik og kristendomskundskab. Fagene kommer... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om kulturmøder

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.