Kulturmøde i folkeskolen | Bacheloropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Kristendomskundskab/religion)
  • Godkendt
  • 25
  • 10945
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2002
  • 27-01-2004

Kulturmøde i folkeskolen | Bacheloropgave

Bacheloropgave i kristendomskundskab/religion om kulturmøde i folkeskolen - med fokus på potentialerne i kristendomskundskab.

Problemformulering
Min opgave skal i ses i lyset af det overordnede samfundsmæssige spørgsmål:
Hvorfor er fremmedangsten i Danmark kommet til at fylde så meget i vores bevidsthed ?

Hvilke udfordringer og konsekvenser stiller kulturmødet mellem den danske og den muslimske kultur for kristendomskundskabsundervisningen i folkeskolen, og hvorvidt er det muligt at skabe en gensidig kulturforståelse ?
Hertil kan rejses følgende problemstillinger:
•Hvilke grundantagelser ligger til grund for den danske demokratiforståelse (dansk kultur) og den muslimske kultur ?
•Hvorledes kan det pædagogiske opgave (rammerne i klassen) og kernen i faget kristendomskundskab, den religiøse dimension, virke dialektisk på hinanden ?
•Hvordan udfordrer den kulturelle mangfoldighed blandt elever min lærerrolle ?

Indhold

1.0 Indledning 1
1.1.Emnebegrundelse 1
1.2 Problemformulering 2
1.3 Afgrænsning af emne og præcision af mit fokus 2
1.4 Fremgangsmåde 3
1.5 Afklaring af begreber og begrundelse for påstande i problemformulering 3
2.0 Demokrati og islam 5
2.1 Den danske demokratiforståelse 5
2.2 Det demokratiske sindelag 8
2.3 Islam 9
2.4 Sammenfatning 12
2.5 Etiske grundtemaer 13
2.6 Sammenfatning 15
3.0 De pædagogiske rammer 15
3.1 Skolen som moderfaring 16
3.2 Den filosofiske samtale 18
3.3 Sammenfatning 20
3.4 Den religiøse dimension 21
3.5 Dialektisk vekselvirkning eller to sider af samme sag 21
4.0 Konklusion 22
4.1 Perspektivering 23
Litteraturliste 24

Uddrag

1.1.Emnebegrundelse
I adskillige situationer har jeg i kraft af min position som lærer, men også pga. mit køn oplevet, at det har været meget svært at komme i dialog med især muslimske drengebørn. Der har i høj grad været mangel på lydhørhed og respekt. Således er jeg stødt på en udfordring, som handler om to kulturers tilgange til almenlivet i bred forstand. Jeg finder denne udfordring yderst relevant at tage op, da jeg som kommende lærer er underlagt Folkeskoleloven af 1993 (FSL). Det er en lov, der repræsenterer den danske demokratiske
kultur. Idet udfordringen om at skabe dialog mellem dansk demokratisk kultur og muslimsk kultur er en realitet i forbindelse med mit kommende job som lærer i folkeskolen (FS), har jeg stor nysgerrighed efter at undersøge, hvordan udfordringen bedst kan håndteres i et forsøg på at nå alle elever... Køb adgang for at læse mere

Kulturmøde i folkeskolen | Bacheloropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.