Kulturmødet og Sociologi | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Ingen givet
  • 5
  • 1513
  • PDF
  • Skårup Statsseminarium
  • 2002
  • 10-02-2002

Kulturmødet og Sociologi | Undervisningsforløb

En opgave om sociologi i folkeskolen.

I denne opgave vil jeg se på hvordan man kan inddrage sociologi i undervisningen, hvordan man kan man indarbejde emnet i en årsplan, samt give et eksempel på et undervisningsforløb.

Uddrag

Først vil jeg dog se lidt på hvad sociologi er for en størrelse.
Sociologi
Hvad er sociologi egentlig for en størrelse? Selve ordet ”sociologi” er opfundet af den franske filosof ved navn Auguste Comte (1798 – 1867). Han var ikke den reelle grundlægger af sociologien som videnskab, men ophavsmanden til positivismen. Positivismen er en holdning til viden, hvor man siger at viden er observerbart, noget man sanse, noget man kan måle, det objektive, det virkelige. Som positivist ser man meget på de enkelte dele af det man undersøger, der ved får positivisten et reduktionistisk verdenssyn1. Positivismen siger at den eneste form for videnskabelig erkendelse, er den ...

---

Undervisningsforløb
Emnet ”Kulturmødet” ligger umiddelbart op til at man beskæftiger med flygtninge og indvandrer, men man kunne også se på problemstillingerne ”land og by”, ”Generations kløften” eller ”Arbejderlivsform og den selvstændiges livsform”. Ved at eleverne arbejder emnet på forskellige måder, er det med til at sikre at de får en alsidig forståelse både for emnet og de begreber det indeholder.

(1. gang) Introduktion af begrebet ”kulturmøde”
Eleverne har læst en artikel som omhandler emnet. F.eks. et uddrag fra Naser Khaders... Køb adgang for at læse mere

Kulturmødet og Sociologi | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.