Kulturmødet og interkulturel kompetence

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 8
  • 2266
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2006
  • 24-04-2007

Kulturmødet og interkulturel kompetence

Opgave i dansk som andetsprog om kulturmødet og interkulturel kompetence.

Det blev brugt som en fremlæggelse og kommer ind på novellefilmen fra 2006 "Fru Eilersen og Mehmet" af Martin Sundstrøm.

Indhold

Indledning
Interkulturel kommunikationsanalyse af Fru Ejlersen og Mehmet
Kulturel identitet:
Fortællinger:
National kapital:
Redegørelse for Iben Jensen, Karen Risager og Thomas Gitz Johansens tekster
Perspektivering til undervisningen

Uddrag

Vores fremlæggelse tog udgangspunkt i novellefilmen: Fru Ejlersen og Mehmet, hvortil vi brugte Iben Jensens analysemodel til interkulturel kommunikation. Her følger et referat af fremlæggelsen. Dernæst en redegørelse for Iben Jensens Interkulturelle kommunikationsmodel, Thomas Gitz Johansens tekst: Den pædagogiske sortering og Karen Risagers tekst: Lærerens interkulturelle kompetence. Afsluttende vores syn på, hvordan vi kan bruge de tre personers hovedsynspunkter i undervisningen.

---

Redegørelse for Iben Jensen, Karen Risager og Thomas Gitz Johansens tekster Til analyse af novellefilmen ”Fru Ejlersen og Mehmet” har vi brugt Iben Jensens analysemodel om interkulturel kommunikation. I modellen lægger Iben Jensen vægt på analyseredskaberne kulturel forforståelse, kulturel selvforståelse, erfaringspositioner og fix-punkter. Et af målene med analyseredskaberne er at skabe en større bevidsthed om, hvordan kultur, eksempelvis etnicitet eller identitet, har indflydelse på kommunikationen.
Kulturel forforståelse er den generelle viden, de oplevelser, følelser og holdninger, vi har over for grupper af mennesker, som vi ikke deler kulturelle fællesskaber med. Det vil sige, at der er tale om et fænomen, som man ikke kender særlig meget til, og derfor kan man ikke identificere sig med det. Kulturel forforståelse opstår aldrig alene, da den er gensidigt afhængigt af den kulturelle... Køb adgang for at læse mere

Kulturmødet og interkulturel kompetence

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.