Kulturmødet og sameksistens | Bacheloropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Historie)
  • Godkendt
  • 24
  • 8279
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2002
  • 30-04-2002

Kulturmødet og sameksistens | Bacheloropgave

Bacheloropgave i historie om kulturmødet mellem kristendommen og islam. Det beskrives med udgangspunkt i korstogene 1096-1292. Og der undersøges, om der er muligheder for sameksistens?

Problemformulering

Vi har i folkeskolen mange børn med muslimsk baggrund og den daglige debat kan ikke undgå, at påvirke disse børn og deres klassekammerater med traditionel dansk baggrund.

Jeg ser det derfor som et problem hvis det er rigtigt, at et kristent livssyn er uforeneligt med et muslimsk.

Der er mennesker nok der argumenterer den vej, også med historiske argumenter.
Jeg vil derfor undersøge om ikke historien kan levere argumenter for sameksistens og gensidig forståelse.

På denne baggrund mener jeg det er relevant med udgangspunkt i en analyse af et af historiens klassiske sammenstød mellem muslimer og kristne, nemlig korstogene til det hellige land 1196- 1291, at stille følgende spørgsmål;

- Kan man via korstogshistorien give eleverne forståelse for ligheder og forskelle mellem muslimer og kristne?

- Kan korstogshistorien hjælpe med at give eleverne handlekompetence i forhold til konflikter der omhandler muslimer og kristne?

- Findes der relevant undervisningsmateriale der tjener til at opfylde mine formål?

Indhold

Kulturmødet mellem kristne og muslimer 2
Begrundelse for emnevalg 2
Problemformulering 3
Pædagogiske overvejelser 4
Målsætning/uddybende problemformulering 4
Historiebevidsthed 4
Pædagogiske overvejelser 6
Mødet mellem korset og halvmånen 7
Jerusalem 7
Arabisk ekspansion 8
Beskyttelse af bogens folk 8
Byzans 9
Kalif Hakim og de seldsjukiske tyrkere 10
Vesteuropa. 11
Feudalismen. 11
Investiturstriden 12
Kirkemødet i Clermont 12
Korstogsbegrebet 13
Pilgrimsrejsen 14
Konflikt og Sameksistens 15
Opsamling 19
Undervisningsmateriale 20
Afsluttende kommentarer 21
Oversigt over de vigtigste begivenheder i korsfarerhistorien 21
Litteraturliste 24

Uddrag

Målsætning/uddybende problemformulering
jeg vil via en historisk analyse af korstogene og en vurdering af elevernes samtid, finde baggrunde og forudsætninger for tolerance og fredelig sameksistens ,der kan anvendes i undervisningsøjemed på 8-10 klassetrin i folkeskolen.

jeg vil via de baggrunde og forudsætninger, finde de elementer der kan hjælpe eleverne med at udvikle den fornødne nutidsforståelse, der kan give dem den nødvendige handlekompetence i forhold til at håndtere den daglige debat om interkulturelle forhold.

Jeg vil forholde mig kritisk til de undervisningsmaterialer der behandler min problemstilling og kommentere målsætningerne fra læseplanen for historie sammenholdt med det undervisningsmateriale der forefindes.

Historiebevidsthed
Jeg er overbevist om, at hvis eleverne skal kunne udvikle nogen som helst form for kompetence, ikke bare i forhold til min problemstilling, men generelt når der er tale omhistoriske sammenhænge, så skal de kunne se så meget af det hele billede som muligt.

Historisk bevidsthed forstår jeg som en bevidsthed om forudsætninger og begivenheder der sammenkæder historiske begivenheder og problemstillinger med aktuelle begivenheder og nutidige problemstillinger.

Den historiske bevidsthed er et livsprojekt, man kan have en mere eller mindre udviklet historisk bevidsthed.

I didaktikugen på 3 årgang, diskuterede vi på mit historiehold, ”den historiske bevidsthed” , og hvad man forstår ved dette begreb. Der står i ckféns formålsbeskrivelse,... Køb adgang for at læse mere

Kulturmødet og sameksistens | Bacheloropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.