Bacheloropgave om kulturkanonen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 24
  • 7068
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2005
  • 02-04-2006

Bacheloropgave om kulturkanonen

Bacheloropgave i musik om kulturkanonen i folkeskolens musikundervisning.

Problemformulering
Hvilke musikfaglige, pædagogiske og didaktiske overvejelser bør ligge til grund for folkeskolelæreres arbejde med en national kulturkanon i folkeskolens musikundervisning?

Indhold

• Problemstilling 2
• Problemformulering 3
• Fremgangsmetode 3
• 1. Analyse af faghæftets forhold til danskhed 4
• 2. Musik og nationalitet 5
• 3. Kulturkanon og dannelse 8
 3a) Bernt Gustavsson 9
 3b) Hartmut von Hentig 11
 3c) Howard Gardner 14
• 4. Almen didaktiske overvejelser 17
• 5. Fagdidaktiske overvejelser 18
• 6. Fænomenologisk psykologi og musik 20
• 7. Konklusion 20
• Litteraturliste 23

Uddrag

Fremgangsmetode:
Da der i faghæftet for musik og herunder klare mål, allerede er en lovmæssig forpligtelse for at man i musikundervisningen skal beskæftige sig med danske sange og værker, finder jeg det relevant at lave en analyse af, hvad faghæftet for musik konkret har at sige omkring det forhold man som folkeskolelærer skal tilstræbe at give sine elever til dansk musik. Udfra et rent musikfagligt perspektiv rejser der ser fra mit synspunkt en del undren, for kan man overhovedet snakke om at dansk musik skulle have en hel speciel
særegen karakter som giver en ikke-sproglig fornemmelse og oplevelse af noget som skulle kunne opfattes som en særlig national karakter eller er der udelukkende tale om et samfundsmæssigt fænomen? Gennem bogen ”Musik og Danskhed” vil jeg forsøge at nærme mig denne problemstilling, for hvis der er en sådan sammenhæng, mener jeg at man som musiklærer må gøre sig selv bevidst omkring dette forhold for bedre at
kunne formidle det i undervisnings øjemed... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om kulturkanonen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.