Eksamensopgave om kulturforståelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fransk
  • Godkendt
  • 5
  • 1295
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 24-09-2005

Eksamensopgave om kulturforståelse

Eksamensopgave i fransk omhandlende det kulturelle aspekt i franskundervisningen, herunder interkulturel kompetence og stereotypi.

Problemstillinger:

• Hvad er kulturforståelse?
• Hvordan skal arbejdet med kulturforståelse inddrages i undervisningen?
• Hvad vil det sige at være interkulturelt kompetent?
• Stereotyper og kulturforståelse

Indhold

Emnebegrundelse
Problemstillinger
Begrebsafklaring
Hvordan inddrages disse aspekter i undervisningen?
Internationaliseringens indflydelse på kulturforståelse
Stereotyper og kulturforståelse

Uddrag

Emnebegrundelse

Et af franskfagets Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder er kultur og samfundsforhold, og det er pålagt fagets undervisere at tilrettelægge en undervisning der giver eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i fransktalende lande og derved styrker deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.1 Det er i disse internationaliserede dage en noget kompliceret affære blot at identificere sin egen kultur, og opgaven om derudover at lære eleverne international forståelse kan opfattes stor. Jeg har derfor valgt at arbejde med emnet kulturforståelse, for at lære hvilke forudsætninger en sådan ”international forståelse” kræver.

---

Hvordan inddrages disse aspekter i undervisningen?

Det er således ikke muligt, ej heller ønskeligt, kun at berøre et enkelt af disse aspekter. Men prioriteringen af dem kan være lige så forskellig som sproglærere er det. Nogle vil vægte vidensaspektet højest ud fra en betragtning af franskfaget som orienteringsfag, mens andre ser faget som et dannelsesfag og derfor giver følelsesaspektet højeste prioritet. Ser man på Undervisningsministeriets læseplan for kultur- og samfundsforhold i franskfaget,3 er de tre aspekter at finde i alle tre undervisningsforløb. På 7. klassetrin skal hovedvægten i indholdet lægges på det nære miljø, herunder dagligliv og levevilkår. Der skal arbejdes med udgangspunkt i elevernes viden og erfaringer og sættes fokus på mangfoldigheden i de fransktalende landes kultur. På 8-9. klassetrin udbygges elevernes viden gennem arbejde med... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om kulturforståelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.