Kulturforskelle og kulturmøder | Pædagog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 2. semester
  • Andet fag eller modul (Pædagog)
  • Ingen givet
  • 16
  • 5959
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2002
  • 05-03-2002

Kulturforskelle og kulturmøder | Pædagog

Lille pædagogopgave om kulturforskelle og kulturmøder.

Det, vi i denne opgave vil forsøge at belyse, er forskellene mellem henholdsvis de danske og de muslimske opdragelsesnormer og -værdier.

Vi ved fra omsorgspersonale som for eksempel socialrådgivere, pædagoger og skolelærere i Danmark, at der kan være problemer i det interkulturelle møde mellem danske børn og unge og børn og unge med anden etnisk baggrund, og vi vil gerne undersøge, om det er de forskellige kulturers holdninger til børneopdragelse, der giver problemer.

Lærerstuderende.dk's kommentar

Dette er ikke en færdiglavet opgave.

Indhold

Introduktion
Om danskernes tro
Om danske børneopdragelsestraditioner
Individualistisk og kollektivistisk livssyn
Individopfattelsen og familiens betydning
Forskelle i opdragelsesmønstret for pige- og drengebørn
(Traditionel muslimsk pigeopdragelse:
Dansk kønsdifferensering i opdragelsen?
Frihedsdimensioner (grænsesætning)
Minoritetsbørn i danske daginstitutioner

Uddrag

Vi er bevidste om, at begrebet børneopdragelse ikke uden videre kan defineres, og at der måske findes lige så mange værdier og vaner indenfor dette område, som der findes mennesker - om disse mennesker så er danske, tyrkiske, iranske eller noget helt fjerde. Alligevel håber vi at spore generelle tendenser og temaer i den danske og muslimske børneopdragelse. Vi vil altså fokusere på traditionelle muslimske børneopdragelsesnormer og værdier og sammenholde dem med de nutidige danske. Her er det naturligvis vigtigt at pointere dette drejer sig om generelle karakteristika, der naturligvis ikke på nogen måde kan siges at være alment gældende
for alle mennesker med muslimsk kulturbaggrund eller alle etniske danskere.

Vi vil se på, hvori forskellighederne består, og prøve at finde årsager til, hvorfor kulturmødet til tider af begge parter opleves som problematisk. Det synes for både mange danskere og muslimske indvandrere at være svært at forstå og komme overens med hinandens normer og værdier.

Vi har altså tænkt os at undersøge i hvilket omfang traditionelle normer for muslimsk børneopdragelse adskiller sig fra danske normer samt på hvilken måde et bestemt livssyn påvirker synet på og normer for børneopdragelse... Køb adgang for at læse mere

Kulturforskelle og kulturmøder | Pædagog

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Kulturforskelle og kulturmøder | Pædagog.