Kultur og identitet i dansk som andetsprog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 11
  • 3360
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2005
  • 22-03-2006

Kultur og identitet i dansk som andetsprog

Opgave i Dansk som andetsprog om kultur og identitet.

Problemformulering
Hvordan skal vi som kommendee lærer i faget dansk som andetsprog forholde os til undervisning i ”dansk kultur”?

Indhold

Indhold side 1
Indledning side 2
Problemformulering side 2
Metodevalg side 2
Dansk kultur side 3
• Kulturbegrebet side 3
• Kulturel identitet side 4
• Kulturtilegnelse side 4
• Kulturundervisning side 5
• Stereotyper side 5
Undervisning i dansk kultur ”Danskfidusen” side 6
• ”Fælles mål” side 6
• ”Danskfidusen” side 7
Modtagerklassen side 8
Konklusion side 9

Uddrag

Metodevalg
I denne opgave om ”dansk kultur” vil jeg først finde en definition af kulturbegrebet og en definition på den kulturel identitet, dette vil jeg gøre ved hjælp af Benny Bang Carlsens bog ”Vision og virkelighed” og Anne Holmen og Karen Lunds' bog ”Studier i dansk som andetsprog”. Jeg har valgt at tage kulturel identitet med for at finde ud af, hvorfor eleverne handler som de gør. Jeg er godt klar over, at der er en forskel på kulturtilegnelse og kulturundervisning, men for at kunne undervise i kultur er det vigtigt at have kendskab til eleverne baggrund.

Dernæst kommer man ikke uden om stereotyper, når man taler om kultur, derfor vil jeg beskrive disse og hvordan man kan anvende dem i undervisningen.

Herefter vil jeg undersøge, hvordan man kan undervise i ”dansk kultur” ved hjælp af et lærebogsmateriale beregnet på tosprogede som hedder ”Danskfidusen og klassens tosprogede elever”. Da jeg selv har været i en modtagerklasse, i 5 uger som vikar, vil jeg inddrage dette.

Slutteligt en konklusion på, hvordan vi som kommende lærer i faget dansk som andetsprog skal forholde os til undervisning i ”dansk kultur”... Køb adgang for at læse mere

Kultur og identitet i dansk som andetsprog

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.