Kultur identitet og læring

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Anden uddannelse 2. år
  • Andet
  • Godkendt
  • 18
  • 6532
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2002
  • 14-08-2002

Kultur identitet og læring

Opgave til voksenunderviseruddannelsen 2. del

Problemformulering
Hvordan kan jeg som underviser for flygtninge og indvandrere være med til at bygge bro over kulturforskelle og dermed forbedre integrationen for dem og deres børn?

Indhold

Indledning s.2
Problemformulering s.2
Metode s.3
Præcisering af problemfelt s.3
Lovgivning på området s.4
Kulturbegrebet
a. det klassiske s.5
b. det hermeneutisk-konstruktivistiske s.7
c. religion s.6
Identitet s.9
Delkonklusion s.11
Didaktiske overvejelser
a. læring s.11
b. erfaringsbegrebet s.12
c. ansvar for egen læring s.12
d. elevforudsætninger s.14
e. mål s.15
f. indhold s.15
g. arbejdsformer s.16
Konklusion s.17
Litteraturliste s.18

Uddrag

Indledning

Vi har for nylig fået et integrationsministerium og en integrationsminister her i Danmark. I 1999 blev der lavet en gennemgribende ændring af hele integrationsområdet og der kom en regulær lovgivning om undervisning af voksne flygtninge og indvandrere. Den sidste valgkamp blev ført næsten udelukkende på diskussionen om, hvordan man får forbedret integrationen og danskkundskaberne hos dem, der er kommet her til landet, og hvordan vi får lukket af for at der kommer flere, der giver os mere ?besvær?. Der bliver på alle fronter brugt mange ressourcer på dette område. Og alligevel ser det ikke ud til at lykkes.

I min praktikperiode på Ålborg Sprogcenter var jeg i en klasse med bl.a. voksne somaliske og arabiske kvinder. Kvinder med børn i skolealderen/puberteten. Vi praktikanter havde lavet et undervisningsforløb om børneopdragelse, hvilket vi mente, ville være et relevant emne, hvor vi kunne mødes med hver vore ideer, og hvor vi ville kunne berige hinanden. Undervejs skulle vi udveksle: hvad er godt i det danske samfund, og hvad er godt i dit samfund. Svaret til det første var, at der i forhold til børneopdragelse absolut ikke var noget som helst godt i det danske samfund!! Hvad gør man som underviser her? Hvordan kommer man videre? Hvad er det, der går galt? Er det ?dem? eller ?os? der er noget ?galt med? eller er det måden, vi interagerer på. Det gav stof til eftertanke, eller som det også hedder selvrefleksion, hvordan kunne jeg som interkulturel kompetent have tacklet denne situation?

Vi siger at det er ?deres kultur?, der står i vejen, når vi møder sådan en holdning, som den vi mødte på Sprogcentret i Ålborg, men hvad dækker det over? Hvordan hænger kultur og identitet sammen? Hvad sker der, når et voksent menneske bliver flyttet fra en kultur til en anden? Hvordan påvirker det dette menneskes identitet? Hvordan er identiteten forbundet med sproget? Hvilken indflydelse har det for identitetsfølelsen at leve i en minoritetsgruppe med et sprog, der ikke er anerkendt? Disse spørgsmål fører mig frem til følgende... Køb adgang for at læse mere

Kultur identitet og læring

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.