Undervisningsforløb om kroppens kredsløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 16
  • 3859
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2009
  • 17-05-2010

Undervisningsplan: Undervisningsforløb om kroppens kredsløb

Opgave i natur/teknologi om kroppens kredsløb. Endvidere indeholder opgaven et undervisningsforløb.

Undervisningsforløbet om ”luftens vej fra mund til celle” og ”blodets kredsløb”, er tiltænkt 6. klassetrin og strækker sig over 5 moduler. Forløbet har til hensigt at give eleverne et indblik i nogle af kroppens fantastiske mekanismer:

”Hvorfor størkner blod?”, ”Hvorfor trækker vi vejret hurtigere når vi løber en tur?” og ”Hvordan ser blod ud når det er forstørret 100 gange?”

Gennem forskellige arbejdsmetoder og undervisningsformer som; udforskning, samtaler og lærerstyrede forsøg, ønsker vi at fange elevernes opmærksomhed om faget natur/teknik, og lade noget ofte uhåndgribeligt blive konkret.

Indhold

Hvad er naturfag? 2
Læringssyn 2
Forudsætninger 5
1. modul 5
Teori: 5
2. modul 6
Teori: 7
3. modul 8
Teori: 8
4. modul 10
Vejledning i hjerte/lungedissektion: 10
5. modul 10
Refleksion: 11
Forsøgsoversigt 11
Litteraturliste 13
Bilag

Uddrag

Hvad er naturfag?
Faget natur/teknik er en blanding af fysik, kemi, biologi og geografi og har til formål at forberede eleverne i 1.-6. klasse til disse linjefag. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund, samt udvikle ansvarlighed overfor miljøet som baggrund for stillingtagen og handling.

N/T er i høj grad et praktisk og undersøgende fag, som skal tage udgangspunkt i elevernes hverdag. Dette stemmer overens med vores syn på hvad faget er. I en fælles brainstorm udarbejdet den 3. september 2008 på Frederiksberg Seminarium, blev hold N/T-26B's tanker og forestillinger nedskrevet.

Læringssyn
Vi kunne udtrykke det at beskæftige sig med undervisning i naturfag som at hjælpe børn til at bygge bro mellem det subjektive og objektive, eller som et forhold mellem oplevelse og forståelse, hverdagssprog og fagsprog samt hverdagsforestillinger og videnskabelige forestillinger.

Til at forklare hvordan en sådan undervisning skal tilrettelægges og udføres, vil vi bruge Knud Illeris teori. Illeris mener, at læring omfatter to processer; en samspilsproces mellem den lærende og omverdenen, hvorfra den lærende gennem sanserne modtager forskellige impulser. Endvidere en tilegnelsesproces hvor den lærende optager disse impulser i skemaer, som er udviklet tidligere. Tilegnelsesprocessen indeholder desuden altid et indhold og en drivkraft... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om kroppens kredsløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.