Krop og sundhed i natur/teknologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 7
  • 1841
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2005
  • 04-02-2006

Undervisningsforløb: Krop og sundhed i natur/teknologi

Opgave i natur/teknologi om krop og sundhed.

Omhandler kulhydrater, proteiner, fedt omtales og der gives bud på hvordan man kan arbejde med det i folkeskolen.

Indhold

Indledning
Faglig baggrundsteori til læreren
Kulhydrater
Proteiner
Fedt
Forsøg – planlægning og gennemførelse
Generelle didaktiske overvejelser
Fedt
Kulhydrat
Proteiner
Litteraturliste:

Uddrag

Indledning
Emnet sundhed er et uundgåeligt tema at arbejde med i natur/ teknik undervisningen. Sundhed er ifølge WHO ”…ikke blot fravær af sygdom og svagelighed, men også en tilstand med fuldstændig fysisk, psykisk og social velvære”1.
Vi har valgt at fokusere på den mad og drikke vi indtager i vores dagligdag og hvad det har af betydning for vores sundhed.
Formålet er at eleverne skal få et kendskab til madens bestanddele dvs. fedt, kulhydrat, protein og hvad det anbefales at indtage dagligt af de enkelte bestanddele (%- vis). Læser man i fælles mål for natur/ teknik står der under den nære omverden, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at :”begrunde valg om forhold, der har betydning for egen sundhed”. 2
Vores hovedtanke er derfor, at eleverne får et indblik i hvad sund kost er og derved kan tage kritisk stilling til deres kostvaner – nu og i fremtiden.
Vi har valgt at lave et forløb til en 6.klasse og forestiller os ,at vi har 3 gange 3 lektioner til rådighed. De 3 gange opdeles på en sådan måde, at vi første gang koncentrerer os om kulhydrater, anden gang fedt og tredje gang proteiner.
Vi vil begynde med en kort redegørelse for relevant faglig teori. Efterfølgende vil vi gøre rede for generelle didaktiske overvejelser over teori og praksis. Dernæst vil vi beskrive planlægning og gennemførelse af 3 praktiske øvelser... Køb adgang for at læse mere

Krop og sundhed i natur/teknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.