Krop, bevægelse og læring

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 26
  • 9507
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2009
  • 20-02-2009

Krop, bevægelse og læring

Bacheloropgave i idræt om krop, bevægelse og læring.

Problemformulering
Hvilken betydning har bevægelse for elevernes krop og læring, og hvordan kan vi folkeskolelærere i almindelighed og i særdeleshed idrætslærere være medvirkende til at eleverne får en mere bevægelig hverdag, som kan støtte elevernes almene kropslige udvikling?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Metode 3
Teori 5
Læring 5
Krop og bevægelse 6
Kropsbillede og kropsskema 8
Opsamling 9
Krop, bevægelse og samfund 9
Foucaults magtbegreb 11
Generel samfundsbeskrivelse 12
Krop og bevægelse i skolen 13
Skolens krop- og bevægelsesopgave 15
Bevægelsestiltag i skolen 16
Diskussion 17
Konklusion 23
Litteraturliste 24
Primær litteratur 24
Sekundær litteratur 25
Hjemmesider 26

Uddrag

Metode
For at behandle problemformuleringen har jeg valgt at begynde opgaven med at afklare centrale begreber som læring, krop og bevægelse, hvori sammenhængen mellem disse begreber vil blive beskrevet. En forståelse af læringsbegrebet vil være det første, som opgaven vil omhandle, da jeg mener, at en læringsforståelse er nødvendig at reflektere over i forbindelse i arbejdet med krop og bevægelse. Denne definition af læringsbegrebet redegør jeg for ud fra Mogens Hansen, da han blandt andet behandler læringsbegrebet ud fra en kropbaseret teori. Efterfølgende vil jeg definere bevægelse, hvori kroppen inddrages. Grundlæggende for denne redegørelse vil Maurice Merleau- Pontys fænomenologi med særlig udgangspunkt i Torben Hangaard Rasmussens udlægning være.

Merleau-Pontys fænomenologi om krop og bevægelse vil være gennemgående i opgaven og vil således blive brugt som fundament gennem hele opgaven. I forbindelse med redegørelsen for krop og bevægelse inddrages kropsskema og kropsbillede for at få en dybere undersøgelse af sammenhængen mellem krop, bevægelse og læring, hvilken blandt andet vil blive redegjort ud fra Shaun Gallagher med udgangspunkt i Mia Herskinds udlægning.

Når jeg har fastsat synet på krop, bevægelse og læring og sammenhængen derimellem, vil jeg at undersøge bevægelseskulturen og således se nærmere på, hvilke krop- og bevægelsesidealer børn og unge præsenteres for i nutidens samfund. I analysen af nutidens samfund ud fra et krop- og bevægelsesperspektiv inddrages Sundhedsstyrelsens GetMoving-kampagne, samt Liv Duesunds udlægning af dagens samfund. Yderligere inddrages en mere generel undersøgelse af nutidens samfund med udgangspunkt i sociologen Athony Giddens. Herunder også Jerlang og Jerlangs socialiserings-begreb for at komme nærmere ind på skolens og herunder lærernes rolle i forbindelse med udvikling af blandt andet elevernes almene kropslige og bevægelige kompetencer.
Desuden bruges Foucault til at diskutere magtens strukturer og livskvalitet i et moderne samfund som det danske.

Dette vil føre til en undersøgelse af bevægelseskulturen i dagens skole, hvori en mindre observation fra mit daglige virke på … Skole vil blive inddraget, og fremdeles være afsættet til analysen af bevægelse i skolen. Denne analyse vil føre til, at jeg ønsker at undersøge skolens og derunder lærerens opgave i forhold til krop og bevægelse, hvori handlekompetencebegrebet vil blive inddraget ud fra Helle Rønholts udlægning... Køb adgang for at læse mere

Krop, bevægelse og læring

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.