Kristendommens indførelse | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 6
  • 1691
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2006
  • 29-01-2007

Kristendommens indførelse | Synopsis

Synopsis i historie om kristendommens indførelse.

Problemformulering
Hvorfor lod Harald Blåtand sig kristne, hvilke udenrigs- og indenrigspolitiske forhold påvirkede hans beslutning om at kristne Danmark ud fra Olaf Olsen?

Indhold

Problemformulering s..2
Indledning s.2
Kristendommens start s.2
Olaf Olsen teori s.3
Kritik på Olaf Olsen s.4
Konklusion s.5
Didaktiske overvejelser s.6
Litteraturliste s.7

Uddrag

Indledning:
Kristendommens indførelse i vikingetiden er et meget interessant område at beskæftige sig med i Danmarks historie. Da Kristendommen er stadsreligionen i DK, er det derfor meget relevant at undersøge hvorfor og hvorledes trosskiftet gik til, idet vi ved at vikingerne dyrkede Asatroen som religion. Vi har valgt at lægge fokus på 900 tallet, og vil derfor undersøge om kristningen kan tilskrives missionsvirksomheden i Danmark, og om det derved er et rent religiøst anliggende, og kan man stole på de kilder som er skrevet af udenlandske kristne missionær der hævder at det var missionen der vandt DK over i kristendommen, eller lå der politiske interesser i at kristne DK? Vi har valgt at begrænse vores litteratur og tager først og fremmest udgangspunkt i Olaf Olsens teori omkring kristningen af Danmark. I slutning af vores opgave vil vi kigge på didaktiske overvejelser i forhold til emnet.

---

Didaktiske overvejelser:
Historiebevidstheden er enormt vigtigt i undervisningen og det er som bekendt samspillet mellem fortidstolkning, nutidsforståelse og fremtidsforventning. Det er derfor nødvendigt at udvikle historiebevidstheden hos eleverne så de opnår en forståelse af, hvorledes de skal forholde sig til både fortiden, deres samtid og eventuelt hvordan fremtiden kan forme sig.
Vikingetiden og kristningen af Danmark er vigtig at have kendskab til.
900 tallet viser Danmark som en stadig vigtig aktør i Nordeuropa. Det er en vigtig periode blandt... Køb adgang for at læse mere

Kristendommens indførelse | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.