Kristendom og Martin Luthers betydning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Kristendom og Martin Luthers betydning

Opgaven omhandler emnet Kristendom og herunder Martin Luthers betydning for denne. Herunder reformationen, de 95 teser, den katolske og protestantiske kirke.

Problemformulering
Hvad kom der ud af Luthers teser? Hvad har Luthers tænkning betydet for folkeskolen og samfundet?

Indhold

Indledning: 3
Problemformulering: 3
Kristendommen inden reformationen: 4
Martin Luther: 4
Martin Luthers kritik af den Katolske kirke: 5
De 95 teser: 6
Hvad førte Martin Luthers opgør mod den katolske kirke til?: 7
Protestantismens betydning for folkeskolen og samfundet: 7
Konklusion: 8
Bibliografi: 9

Uddrag

Indledning:
Martin Luther har haft afgørende betydning for kristendommen og ikke mindst for den protestantiske kirke. Han var reformationens bagmand, da han i 1517 udbredte sin kritik af den katolske kirkes måde at føre aflad på. Dette kom til udtryk i hans 95 teser mod afladshandlen.

Denne opgave omhandler emnet kristendom. Jeg har valgt at have fokus på Martin Luthers betydning for kristendommen, herunder reformationen, sekularisering, katolicisme, protestantisme og de 95 teser. Sidst i opgaven vil jeg beskrive, hvilken betydning ovenstående har haft for den danske folkeskole og på samfundet... Køb adgang for at læse mere

Kristendom og Martin Luthers betydning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.