Synopsis om kristendom i skolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Kristendom/Livsoplysning
  • Godkendt
  • 3
  • 1242
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2002
  • 06-03-2004

Synopsis om kristendom i skolen

Synopsis i kristendom/livsoplysning om kristendom i skolen.

Opgaven fortæller om kristendommen og kulturen i samspil med hinanden. Vi har sat spørgsmålstegn ved, om kristendom i skolerne i dag, ikke burde hedde reliogionsundervisning, så vi tilgodeser alle mennesker.
Opgaven giver også et historisk indblik i den danske skole op igennem tid - og hvad der fik den til at ændre syn på undervisning.

Problemformulering:
Hvilken indflydelse har samfundsudviklingen og sekulariseringen haft på kristendomsundervisningen i den danske folkeskole? Har dette haft nogen indvirkning på sammenhængen mellem kristendom og kultur?

Indhold

Indledning
Beskrivelse
Konklusion
Noter:
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
På baggrund af en aktuel debat på Dansk Lærer Foreningens kongres i oktober 2002 om skolens opgave med integration, ønsker vi at se på emnet, Kristendom i skolen. På baggrund af bevidstheden om at Danmark er blevet et multietnisk samfund og at Folkeskolen skal være en skole for alle uanset elevernes baggrund, vil vi se på, om det er en opgave som skolen evner at løse. Dette vil vi gøre ved først at se tilbage på kirkens indflydelse på skolen gennem tiden for at se hvordan skoleloven har ændret karakter efter en løbende sekularisering. Vi vil tage udgangspunkt i Reformationens betydning for datidens kirke og se på hvilken betydning denne periode fik for udviklingen af skolen.
Vi ønsker desuden at se nærmere på begrebet kultur, og hvilken betydning kristendommen har haft for kulturen i Danmark. Til at belyse dette, har vi valgt Edward Taylors definition på kultur og vil sammenligne med Bergers tese om samme emne. Vi vælger dette udgangspunkt fordi der flere steder i folkeskoleloven nævnes 1, at eleverne skal blive fortrolige med de grundlæggende værdier i dansk kultur. Det er senere blevet tilføjet at man også skal inddrage forståelse for fremmede kulturer... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om kristendom i skolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.