Kristendom i flerkulturelt samfund | Bacheloropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 22
  • 7058
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2004
  • 27-05-2004

Kristendom i flerkulturelt samfund | Bacheloropgave

En bacheloropgave i kristendomskundskab/religion om kristendomsundervisningens rolle i dagens multikulturelle samfund.

Derfor vil det være relevant at finde ud af, om kristendomsundervisningens rolle er blevet nedvurderet i forhold til tidligere, samt på dannelsesaspektet i faget. Er alt som det skal være eller er der dele der skal justeres for at man kan få alle med i undervisningen?

Indhold

Indledning 4
Metode 4
Afgrænsning 4
Det flerkulturelle samfund 5
Samfundet i dag 6
Nutidens børn og unge 9
Dannelse 11
Fagets rolle i samfundet 15
Hvorfor kristendom i folkeskolen 17
Religion eller kristendom? 19
Fritagelsesmuligheden 22
Undersøgelsen 24
Konklusion 27
Litteraturliste 28

Uddrag

Indledning:
En grundlæggende viden om kristendommen, dens værdigrundlag og virke er af afgørende betydning, når man skal forstå det danske samfund. Vores kultur, livsopfattelse og lovgivning baserer sig på kristne værdier. Uden kendskab til kristendommen er det svært at forstå vore højtider, traditioner, litteratur, billedkunst og musik. Det gælder for alle elever uanset etnicitet og religiøst tilhørsforhold. Vores samfund har forandret sig kraftigt inden for de seneste 30 år. Vi befinder os nu i det man kalder det multikulturelle samfund. Inden for denne tidsramme, er der kommet en masse nye kulturer til landet, og vi er blevet mere opmærksomme på de fremmede religioner. Derfor vil det være relevant at finde ud af, om kristendomsundervisningens rolle er blevet nedvurderet i forhold til tidligere, samt på dannelsesaspektet i faget. Er alt som det skal være eller er der dele der skal justeres for at man kan få alle med i undervisningen?

Metode:
Jeg vil forsøge ved hjælp af et rundspørge på 2 forskellige skolers 9. klassetrin at finde ud af, om der er en samlet tendens for de ældste elever i folkeskolen angående valg/fravalg af kristendomsundervisningen. Dette vil jeg gøre ved hjælp af et spørgeskema.
Jeg har valgt at opstille min opgave således; først et afsnit om dagens samfund dernæst et afsnit om skolen og faget kristendomskundskab.
Jeg har valgt at se samfundets udvikling ud fra forskellige sociologer, bl.a. Anthony Giddens, for at få flere indgangsvinkler og synspunkter.
Jeg har desuden valgt at beskæftige mig med Thomas Ziehe. Hans syn på børn mener jeg, er meget relevant i forhold til hvordan børn og unge er i dag.

Afgrænsning:
Jeg har i forbindelse med min opgave fravalgt, at undersøge flere skolers tendens til fritagelse i kristendomskundskab, dette har jeg gjort for at begrænse mig. Dette kan selvfølgelig ikke give et perfekt billede af situationen i skolen, men derimod et lille fingerpeg om tendenser og holdninger blandt skoleelever... Køb adgang for at læse mere

Kristendom i flerkulturelt samfund | Bacheloropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.