Undervisningsforløb om kriminalitet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 18
  • 4237
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 01-03-2005

Undervisningsforløb om kriminalitet

Fagdidaktisk opgave i samfundsfag om Kriminalitet over mit praktikforløb.

Emnet er kriminalitet, hvortil der også er et undervisningsforløb for 9. kl.

Problemformulering
Hvilke muligheder har jeg for, at være med til at påvirke, eleverne så de ikke ødelægger deres fremtidsmuligheder – ved at begå kriminalitet? Hvordan får jeg eleverne til at engagerer sig i emnet ”Kriminalitet” mhp. at gøre dem til kritiske, ansvarlige og samfundsbevidste borgere i et demokratisk samfund?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Formål
Målsætning
Mål
Teori
Introduktion
Projektet
Læreprocesser
Sammenfatning
Ekskursionerne
Konklusion
Bilag
- Årsager til kriminel adfærd:
Bilag
- Forslag til emner og fremgangsmåder.
Bilag
- Forslag til arbejdsopgaver og kreativt produkt:
Bilag
- Spørgeskema.
Litteraturliste:

Uddrag

Opgaven vil tage udgangspunkt i min 4-ugers praktikperiode i en 9. kl. i samfundsfag. Emnet blev efter samråd med praktiklæreren ”Kriminalitet”. Eleverne havde to moduler om ugen i samfundsfag, mandag og onsdag hver af 80 min. varighed.

Klassen bestod af 25 elever, 12 piger og 13 drenge. Der var allerede et par stykker, der var særdeles godt kendt af politi, det kriminalpræventive råd, SSP og gadeplansarbejdere.

Det er min erfaring (indtil nu) at i en 9. kl. er det ikke usædvanligt, at der sidder et par ”garvede kriminelle” elever, der har været/er/eller er på vej ud i en kriminel løbebane.

Derfor blev mit udgangspunkt hurtigt.:Hvilke muligheder har jeg for, at være med til at påvirke, at eleverne ikke ødelægger deres fremtidsmuligheder - ved at begå kriminalitet.

I arbejdet med emnet ”Kriminalitet”.

Formål
Til brug for dette var det vigtigt for mig at få deres tillid og respekt, for at en god givtig dialog kunne finde sted. Desuden var det vigtigt for mig, at eleverne kom til at stifte bekendtskab med virkeligheden (samt et levn fra min fortid som marketingchef....jeg ville ikke kun sælge produkter, men oplevelser).

For at oplyse om årsager og konsekvenser af kriminalitet. For at nå helt ind til hver enkelt elev og gøre dem bevidst om hvilke farer der lurer omkring hjørnet, var det vigtigt, at jeg fik deres fortrolighed.

De skulle have en bevidsthed om, at det er af samfundsøkonomisk interesse altså også min, deres egen og alle andres interesse at kriminalitet formindskes. Samt vigtigheden i de ikke begik nogen ”dumheder”, der kunne være en hindring for deres fremtidig valg af uddannelse og muligheder i det hele taget... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om kriminalitet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.