At fremme kreativitet i håndværk og design

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Håndværk og design
  • Godkendt
  • 20
  • 7003
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2006
  • 19-08-2006

Eksamensopgave: At fremme kreativitet i håndværk og design

Eksamensopgave i håndværk og design om kreativitet i folkeskolen.

Problemformulering
Hvordan kan vi som håndarbejdslærere være med til at fremme kreativiteten hos den enkelte elev?

Indhold

Indledning 2
Problemstilling 2
Metode: 3
Hvad er kreativitet? 4
Delkonklusion 8
Hvorfor er det vigtigt at (ud)danne til kreativitet? 8
Adskillelsen af tid og rum 9
Udlejring 9
Det moderne samfunds refleksivitet 9
Delkonklusion 14
Hvordan kan vi være medvirkende til at udfordre den enkelte elevs kreativitet? 14
Delkonklusion 17
Konklusion 17
Litteraturliste 20

Uddrag

Indledning
Kreativitet optræder i flæng i jobannoncer og fremstår lidt som et modeord, men kreativitet er et vidt begreb, der er meget svært at komme med en entydig definition på. Der er mange bud på, hvad kreativitet er, og hvor det kommer fra. En ting, som folk er enige om, er, at nysgerrighed, fantasi, fællesskab og undren kan hjælpe arbejdsprocessen på gled.
Det er svært at få ideer, når man får besked på det, for som Picasso sagde, skal man ikke søge, men finde ideerne1. Ideerne kommer tit til én, når man laver noget andet, og ideer er noget, vi alle kan få, men der er stor forskel på, hvordan og hvor meget vi udnytter disse til at udfærdige noget konkret.

Problemstilling
Det er gentagne gange blevet fremført, at vi lever i et globaliseret samfund. Den polsk- britiske professor i sociologi Zygmunt Bauman skriver eksempelvis:

”Globaliseringen er et vilkår i det moderne samfund.”

Bauman mener, at udtrykket ”globalisering” henviser til, at vi er blevet globalt afhængige af hinanden. En begivenhed der sker i den ene ende af verden, kan ikke udelukkes at have betydning i den anden ende.

I lighed med Bauman mener regeringen også, at vi lever i et globaliseret samfund og har i den forbindelse nedsat et globaliseringsråd. Dette råd har til formål at rådgive regeringen om en strategi for Danmark i den globale økonomi. Regeringen har lavet et udkast til globaliseringsrådet, som hedder ”Fremgang, fornyelse og tryghed”. Heri forlyder nogle af punkterne, at vi skal have verdens bedste folkeskole, et innovativt samfund med mange vækstiværksættere og et uddannelsessystem i verdensklasse... Køb adgang for at læse mere

At fremme kreativitet i håndværk og design

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.