Kostens betydning for skolebørns trivsel

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Hjemkundskab)
  • Godkendt
  • 29
  • 10802
  • PDF
  • Nørre Nissum Seminarium og HF
  • 2004
  • 23-03-2004

Kostens betydning for skolebørns trivsel

Hvilken betydning har kosten for skolebørns trivsel, hvor jeg har set nærmere på, hvilke parametre der er med til at påvirke dem i uheldig retning. Fx medier, reklamer, de underlødige produkter der tilbydes overalt m.m.
Hvad er konsekvenserne? Fx overvægt, fedme, underernæring, fejlernæring osv..

Jeg har givet eksempler fra min egen praktik samt lavet en empirisk undersøgelse.

Opgaven er afleveret, men jeg har ikke været til eksamen i den.

Indhold

Indledning 2
Metodevalg 4
Problemformulering 4
Begrebsafklaring/definition af trivsel 6
Resultatet af kostundersøgelser 7
Hvilke parametre spiller bl.a. ind på børn og unges trivsel? 8
Kræsenhed og madpræferencer 8
Reklamer 9
Mad og identitet 10
Samfundstendenser, mode, trends m.m 10
En uhensigtsmæssig ernæring/kost 12
Kostpolitik og madordninger på folkeskolerne 18
Handlekompetence 21
Hvordan kan man bl.a. fremme sunde kostvaner i faget hjemkundskab? 22
Hvorfor handlekompetence i faget? - Og hvordan? 25
Afslutning og perspektivering 27
Litteraturliste 29

Uddrag

Indledning
Det påstås, at danske børn og unge hører til blandt de mest usunde i hele Vesteuropa, og det skyldes primært dårlige spisevaner. De får alt for mange underlødige produkter i form af chips, burgere, pizza, sodavand, saft, slik m.m. (Udover dette ryger og drikker de generelt for meget, men det vil jeg ikke fokusere på i denne opgave).
Der sker desuden en tydelig polarisering blandt børn og unge i disse år, da der både bliver flere tykke, men også en del tynde. Normalgruppen er således ved at blive marginaliseret.1
Jeg finder dette alarmerende og mener, der er god grund til at gøre noget ved denne stigende tendens.
Desuden finder jeg det ligeledes paradoksalt, at det er problemer af denne art, der eksisterer i vores videns- og informationssamfund, for vi burde reelt set være klogere... Køb adgang for at læse mere

Kostens betydning for skolebørns trivsel

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.