Kostens betydning for skolebørns trivsel

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 29
  • 10802
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2004
  • 23-03-2004

Kostens betydning for skolebørns trivsel

Hvilken betydning har kosten for skolebørns trivsel, hvor jeg har set nærmere på, hvilke parametre der er med til at påvirke dem i uheldig retning. Fx medier, reklamer, de underlødige produkter der tilbydes overalt m.m.
Hvad er konsekvenserne? Fx overvægt, fedme, underernæring, fejlernæring osv..

Jeg har givet eksempler fra min egen praktik samt lavet en empirisk undersøgelse.

Opgaven er afleveret, men jeg har ikke været til eksamen i den.

Indhold

Indledning 2
Metodevalg 4
Problemformulering 4
Begrebsafklaring/definition af trivsel 6
Resultatet af kostundersøgelser 7
Hvilke parametre spiller bl.a. ind på børn og unges trivsel? 8
Kræsenhed og madpræferencer 8
Reklamer 9
Mad og identitet 10
Samfundstendenser, mode, trends m.m 10
En uhensigtsmæssig ernæring/kost 12
Kostpolitik og madordninger på folkeskolerne 18
Handlekompetence 21
Hvordan kan man bl.a. fremme sunde kostvaner i faget hjemkundskab? 22
Hvorfor handlekompetence i faget? - Og hvordan? 25
Afslutning og perspektivering 27
Litteraturliste 29

Uddrag

Indledning
Det påstås, at danske børn og unge hører til blandt de mest usunde i hele Vesteuropa, og det skyldes primært dårlige spisevaner. De får alt for mange underlødige produkter i form af chips, burgere, pizza, sodavand, saft, slik m.m. (Udover dette ryger og drikker de generelt for meget, men det vil jeg ikke fokusere på i denne opgave).
Der sker desuden en tydelig polarisering blandt børn og unge i disse år, da der både bliver flere tykke, men også en del tynde. Normalgruppen er således ved at blive marginaliseret.1
Jeg finder dette alarmerende og mener, der er god grund til at gøre noget ved denne stigende tendens. Desuden finder jeg det ligeledes paradoksalt, at det er problemer af denne art, der eksisterer i vores videns- og informationssamfund, for vi burde reelt set være klogere.

Konsekvensen af dette kan på kort og lang sigt være kostrelaterede sygdomme såsom overvægt, fedme, type 2-diabetes, tandsygdomme, allergi, hjerte-kar-sygdomme, kræft m.m. Desuden er et stadig stigende problem i folkeskolen, at en stor gruppe elever bl.a. er alt for ukoncentrerede, urolige, trætte og har svært ved indlæring. Det er blevet debatteret gang på gang - både blandt befolkningen, i medierne og inde på landets lærerværelser.
Problemet bliver bl.a. placeret hos folkeskolelærerne, der beskyldes for ikke at have de pædagogiske redskaber i orden, og at de ikke kan lære ordentligt fra sig.
Der er mange faktorer, der spiller ind, når en elev har disse adfærd i skolen, og der ligger ofte et væld af komplekse og problematiske forhold til grund. En af årsagerne kan være noget så basalt som kosten. Det er nemlig en faktor, som kan spille en væsentlig rolle i elevernes trivsel og velvære.

Jeg har ved selvsyn (både som vikar og i praktikkerne) observeret og erfaret, hvor få elever, der tager en ordentlig madpakke frem fra skoletasken, hvis de overhovedet tager noget frem. Dermed mener jeg en sund og nærende madpakke, der giver næring og energi til en ofte lang dag i skolen. Nogle elever har i stedet fået mad-penge med, så de selv kan købe mad i skolens bod eller kantine.
Det sidste sted, jeg var i praktik, kunne eleverne på 5.- 9. klassetrin kun købe toast, pølsehorn, hjemmebag og et ganske lille udbud af frugt i skolens bod. Ydermere måtte eleverne i 9. kl., som var de ældste elever på denne skole, gå hen til en McDonald´s, der lå lige i nærheden og forsyne sig der. Eksemplet fra denne skole er ikke et enkeltstående tilfælde, da jeg har kendskab til lignende forhold fra mange andre folkeskoler, både ud fra hvad jeg selv har observeret, men også ud fra hvad andre har berettet om... Køb adgang for at læse mere

Kostens betydning for skolebørns trivsel

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.