Kost og Ernæring i Hjemkundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Hjemkundskab
  • Ingen givet
  • 9
  • 2794
  • PDF
  • Odense Seminarium
  • 1998
  • 26-01-2012

Afløsningsopgave: Kost og Ernæring i Hjemkundskab

Afløsningsopgave i Hjemkundskab (tidligere Naturfag) om Kost og Ernæring

"Vi har derfor valgt at lave et undervisningsforløb (for en 3./4. klasse) som har til formål at:

Bevidstgøre elever om deres kostvaner og vigtigheden af en sund, varieret kost.

Gøre eleverne i stand til at læse og forstå varedeklarationer.

Give eleverne forståelse for kostcirklen og fordelingen af madens energideling (protein, fedt og kulhydrater).

Give eleverne en forståelse for konsekvenserne af overdreven usund kost."

Lærerstuderende.dk's kommentar

En ældre opgave som stadig er aktuel. Opgaven var oprindelig skrevet i faget "Naturfag" som ikke længere findes. Vi har fundet den mere relevant at registrere den under hjemkundskab.

Indhold

Kost og ernæring
Undervisningsforløb:
Faglig viden:
Proteiner:
Undervisningsforløb: (fortsat)
Faglig viden:
- Vitaminer
- Mineraler
- Vand
Undervisningsforløb: (fortsat)
Vores egen undersøgelse:
Faglig viden:
Hvad man kan arbejde videre med:
Didaktiske overvejelser:
Litteraturliste:
Bilag:

Uddrag

"Vi har valgt at lave en rapport indenfor det biologiske område omhandlende kost og ernæring. Vi finder det vigtigt, at eleverne får et godt kendskab til dette emne, da kost er en væsentlig forudsætning for et sundt og rask liv. En god og varieret kost giver mere energi, øger ens mentale overskud og koncentration samt giver færre bumser og mindsker risikoen for at blive for tyk.

Mad er et grundlæggende behov, og i følge Abraham Maslows behovspyramide er kost en forudsætning. Dette skal være til stede, før man kan koncentrere sig om de andre behov, heri blandt det sociale behov og behovet for selvrealisering og gode oplevelser. Mad er på en måde, hvad benzin er for bilen, altså en vigtig energikilde, som man er totalt afhængig af for at kunne leve.

Kost og livsstil hænger ofte sammen, og det samme gør kost og vaner. Dette er vigtigt at påpege, da vores velfærdssamfund har skabt store velfærdssygdomme, der i høj grad hænger sammen med dårlige, ensformige kostvaner. For eksempel har fastfood-restauranter og dybfrostretter fået et kæmpe boom. En konsekvens af dette er bl.a. tilfælde af fedme og sukkersyge blandt befolkningen.
Specielt børn og unge er storforbrugere af fastfood. Ifølge Kost 95 fra Levnedsmiddelstyrelsen er børn mellem 7-14 år de største forbrugere af burger, pølser, pizza, toast og forårsruller.

Skoleelevers kostkendskab tyder heller ikke på at være alt for stort. Ifølge Politiken, 25. januar 1995 får en fjerdedel af eleverne ingen frokost, og chips, chokolade og cola har stadig en fremtrædende plads i skolernes frokostpause.

Vi har derfor valgt at lave et undervisningsforløb (for en 3./4. klasse) som har til formål at:
• Bevidstgøre elever om deres kostvaner og vigtigheden af en sund, varieret kost.
• Gøre eleverne i stand til at læse og forstå varedeklarationer.
• Give eleverne forståelse for kostcirklen og fordelingen af madens energideling (protein, fedt og kulhydrater).
• Give eleverne en forståelse for konsekvenserne af overdreven usund kost.

Undervisningsforløb:

• Som introduktion til forløbet tager læreren en løs snak om sundhed med eleverne.
• Spørgsmålet ”hvad er sundhed?” stilles, og eleverne bedes sammen prøve at definere begrebet sundhed.
• Snakken tager på et tidspunkt en drejning imod kost og ernæring. Det griber læreren fat i, og spørgsmålene stilles til eleverne: Hvad er sund mad?
Hvad er usund mad?
Hvad har kroppen egentlig brug for?
• Dernæst præsenteres kostcirklen (bilag 1), og den bliver i fællesskab forklaret og uddybet. Der snakkes om, hvordan kostcirklen er delt op, og hvorfor den er delt op, som den er. ”Hvorfor skal man have mere brød end kød?”, ”Hvorfor skal man ikke have mere end 40g. fedt?”, ”Hvorfor er det vigtigt med meget brød, gryn, kartofler, ris og pasta?
• Hvordan kan man hurtigt få et overblik over, hvad man selv spiser? Er det sundt? Vi tager madpakkerne frem og sammenligner dem med kostcirklen. (Der måles og vejes.)
• ”Hvordan tror i selv i spiser?” og skema 1 (bilag 2) udleveres. Læreren har selv et udfyldt skema, som han viser på overheaden og forklarer. Der bliver vist, hvordan nogle af tingene er blevet målt, så der ikke hersker nogen tvivl hos eleven."... Køb adgang for at læse mere

Kost og Ernæring i Hjemkundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.