Konstruktivistiske læreprocesser i N/T

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 15
  • 7718
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2002
  • 27-09-2002

Konstruktivistiske læreprocesser i N/T

Bacheloropgave om konstruktivistiske læreprocesser i N/T.

Problemformulering
Hvordan knytter man elevernes erfaringer sammen med faglige mål og teorier?
Hvordan hjælper læreren eleverne med at bruge deres forhåndsviden, så de også lærer det der er hensigten?
Konstruktivisme, Piaget og Vygotsky.

Indhold

1. Indledning
2. Eksempler på ”alternativ” læring
3. Konstruktivisme
4. Konstruktivisme i natur/teknik
5. Piagets teorier
6. Kendte og ukendte begreber mødes - og meningsfuld læring opstår
7. Opsamling og konklusion

Uddrag

I opgaven starter jeg med at give eksempler på, hvad problemet består i, og hvornår
det opstår. Derefter vil jeg gøre rede for begrebet konstruktivisme, først generelt og
dernæst mere specifikt i f.t. N/T-faghæftets indhold. Herunder har jeg kort
beskrevet nogle pædagogiske aspekter samt dannelsesperspektiver i relation til
faghæftet.
Herefter går jeg over til teorierne, hvor jeg først gør rede for Piaget's
adaptationsteori og stadieteorien som grundlag for de øvrige teorier, jeg har
benyttet. Dernæst er der noget om begrebsudvikling, hvorefter jeg beskriver nogle
teoretikeres metoder til at løse problemet. Først kommer jeg ind på Pines & West og
deres prototype for læring i begrebsudvikling. Den næste teori handler om
stilladsbegrebet, hovedsagelig omkring Vygotsky og 'Zonen for nærmeste
udvikling', og Johnsen-Høines' teori om erstatningssprog som parallelsprog til
børns eget sprog. Jeg runder af med en kort gennemgang af PEEL-projektet fra
Australien, hvor eleverne selv søger svar på deres spørgsmål. Til slut har jeg en
opsamling og konklusion... Køb adgang for at læse mere

Konstruktivistiske læreprocesser i N/T

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.