Konstruktivistisk matematik og undervisningsforløb om sandsynlighed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 18
  • 5861
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2003
  • 24-08-2004

Eksamensopgave: Konstruktivistisk matematik og undervisningsforløb om sandsynlighed

Eksamensopgave i matematik om konstruktivistisk matematik med udgangspunkt i undervisningsforløb i en 7.klasse.

Problemformulering
Hvordan undgår vi som lærere, at vores undervisning bliver kedelig, ensformig og belærende?
Hvilken rolle har eleven i sin egen tilegnelse af viden?
Hvordan er det muligt at få skabt et undervisningsmiljø, hvor resultatet ikke står tilbage som det
eneste afgørende, men udgangspunktet er begrebsforståelse og styrkelse af det matematiske sprog ?

Indhold

Indledning side 2
Problemformulering side 3
Undervisningsforløb side 4
Klassen side 4
Formålet med undervisningsforløbet side 4
Spil og Sandsynlighed side 5
Undervisningseksempel side 6
Tages kvadrat side 7
Undervisningseksempel side 8
Teoriafsnit side 10
Det konstruktivistiske læringssyn side 10
Sprogets betydning- Det sociokluturelle læringssyn- Vygotsky (1896-1934) side 12
Det støttende stillads side 12
Fælles Mål side 13
Delkonklusion side 13
Evaluering side 14
Løbende evaluering side 14
Vores evaluering af forløbet- hvordan gik det? side 14
Elevernes evaluering- hvad har jeg lært? side 16
Evaluering med KOM-projektet side 16
Sammenfatning og perspektivering side 17
Litteraturliste side 19

Uddrag

Indledning
Som underviser skal man være meget opmærksom på, hvordan man tilrettelægger sin undervisning. For en matematiklærer kan den lette udvej være at gennemføre en undervisning, der består af ”spalteregningsmatematik”1. Dette udvikler i værste fald ikke elevernes matematiske evner, men matematikken og opgaveregningen får et mekanisk præg, hvor resultatet bliver altafgørende på bekostning af pædagogiske metoder og hensigtsmæssig indlæring. Udviklingen omkring arbejdsformer er spændende, men kan være vanskelig for eleverne og ikke mindst lærerne, modsat opgaveregning hvor det er let at kontrollere, om eleverne kan løse opgaven, de bliver stillet; her er resultatet enten rigtigt eller forkert.
Faghæftet ”Fælles Mål” for matematik tager afstand fra spalteregningsmatematikken og undervisningsformen, der følger med. Man kan sige, at elever i dag ikke bare skal kunne de fire regningsarter - de skal også kunne argumentere for, hvornår den ene regningsart skal bruges frem for den anden, således at sprog og begreber kobles til matematikken, så den kan indgå i andre sammenhænge end ”spalteregningsmatematik”.

---

Formålet med undervisningsforløbet:
I starten arbejdede vi med tavlen som centrum i klassen, og vi opdagede, at vi forsøgte at få eleverne til at svare på et spørgsmål, der kun havde ét rigtigt svar. Ofte var det kun en eller to elever, der var i stand til at svare, hvilket medførte, at undervisningen kun var givende for disse elever. Omkring juletid blev vi enige om, at vores metoder måtte ændres. Vi besluttede at prøve et forløb på 4 undervisningsgange af 1½ times varighed, hvor kommunikationen eleverne imellem var i fokus. Vi tog udgangspunkt i faghæftet, hvori der under Kommunikation og problemløsning står:
”Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at... Køb adgang for at læse mere

Konstruktivistisk matematik og undervisningsforløb om sandsynlighed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.