Konserveringsmetoder i madkundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 20
  • 5458
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2006
  • 26-09-2006

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Konserveringsmetoder i madkundskab

Eksamenopgave om konserveringsmetoder og teknikker.

Problemformulering
”Er der værdi og relevans i at arbejde med emnet konserveringsmetoder og teknikker i faget hjemkundskab i folkeskole, eller er emnet forældet og uden relevans i samfundet i dag ”?

Indhold

1.0 Indledning :
1.1 Problemformulering:
2.0 Sammenhæng mellem praksis og teori
2.1 Den teoretiske vinkel
2.2 Lærerollen og lærersynet
2.3 Hvordan gør vi indholdet brugbart ?
3.0 Ideoplæg til præsentation af konservering set i historisk og kulturelt perspektiv
3.1 Oplæg til læreren om det historiske og kulturelle perspektiv
4.0 Indføring i teorien om konserveringsmetoder og teknikker
4.1 De 6 konserverende principper
4.1.1 Kuldebehandling:
4.1.2 Varmebehandling :
4.1.2.1 De forskellige principper er
4.1.3 Vandaktivitet og sænkning af vandaktivitet :
4.1.3.1 Mikroorganismernes forhold til salt
4.1.4 Ændring af atmosfæresammensætning og vakuumpakning:
4.1.5 pH- sænkning – syrning og fermentering :
4.1.6 Biokonservering :
4.2 Konservering ved hjælp af konserveringsstoffer
4.3 Ilt
5.0 Rammefaktorer
6.0 Konklusion

Uddrag

Indledning :
Marmelade på tube uden klumper, rødbeder på glas der kan holde en evighed, saft i alle regnbuens farver og div. vakuumpakket kødprodukter, er alle sammen mere eller mindre herlige produkter, som kan købes i et hvert dansk supermarked.

Fokus på kvaliteten og sanseoplevelsen i den danske madkultur er gennem i de sidste år blevet stærk forringet, og hvor derfor ofte det styrende valgparameter bliver økonomi, tid ( convinence- food), og holdbarhed. Dette faktum gør, at vi bliver nødt til, at stille os selv spørgsmålet :

”Er tiden løbet fra alt der er hjemmelavet, hvor der er brugt tid på smagsoplevelsen og kvaliteten af råvarerne, og er der i den danske madkultur ikke længere værdi i et glas hjemmelavet saft eller en hjemmesyltet rødbede ?”

Vi mener, det er umagen værd og derfor er det en del af vores ansvar som hjemkundskabslærer, at være med til at sikre, at eleverne får de nødvendige redskaber, og kundskaber indenfor konserveringsmetoder og teknikker, der ruster dem til kritisk, at tage stilling til fødevare og deres kvalitet.

Konserveringsmetoder og teknikker kan fagligt begrundes og funderes i hjemkundskabs fagets CKFér som findes i Fælles Mål For Hjemkundskab. Både temaerne ”Fødevarer og Håndværk” samt ”Mad, måltider og livskvalitet ” ligger op til, at arbejde, analysere, begrebsafklare og diskutere emnet konserveringsmetoder og teknikker set i lyset af såvel kulturelle, kvalitets, håndsværksmæssige, æstetiske, personlige, didaktiske og faglige faktorer.

Diskussionen om konserveringsmetoder og teknikkers berettigelse i hjemkundskab samt diskussionsspørgsmålene fra det ovenstående problemfelt, har ledt os til følgende problemformulering.

Sammenhæng mellem praksis og teori
At arbejde med konserveringsmetoder og teknikker i folkeskolen er en spændende udfordring for både elever og lærer. En udfordring der efter vores opfattelse, og som tidligere nævnt er fagligt stærkt funderet i Fælles Mål for faget Hjemkundskab, og derfor ikke burde være til diskussion.

Men en fornyet og differentieret diskussion af emnet konservering ville være yderst relevant, og kan bidrage til en mere nuanceret og dynamisk tilgang til emnet. Vi vil i... Køb adgang for at læse mere

Konserveringsmetoder i madkundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.