Konserveringsmetoder i hjemkundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Hjemkundskab
  • Godkendt
  • 20
  • 5458
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2006
  • 26-09-2006

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Konserveringsmetoder i hjemkundskab

Hjemkundskabs eksamenopgave om konserveringsmetoder og teknikker.

Indledning :
Marmelade på tube uden klumper, rødbeder på glas der kan holde en evighed, saft i alle regnbuens farver og div. vakuumpakket kødprodukter, er alle sammen mere eller mindre herlige produkter, som kan købes i et hvert dansk supermarked.

Fokus på kvaliteten og sanseoplevelsen i den danske madkultur er gennem i de sidste år blevet stærk forringet, og hvor derfor ofte det styrende valgparameter bliver økonomi, tid ( convinence- food), og holdbarhed. Dette faktum gør, at vi bliver nødt til, at stille os selv spørgsmålet :

”Er tiden løbet fra alt der er hjemmelavet, hvor der er brugt tid på smagsoplevelsen og kvaliteten af råvarerne, og er der i den danske madkultur ikke længere værdi i et glas hjemmelavet saft eller en hjemmesyltet rødbede ?”

Vi mener, det er umagen værd og derfor er det en del af vores ansvar som hjemkundskabslærer, at være med til at sikre, at eleverne får de nødvendige redskaber, og kundskaber indenfor konserveringsmetoder og teknikker, der ruster dem til kritisk, at tage stilling til fødevare og deres kvalitet.

Konserveringsmetoder og teknikker kan fagligt begrundes og funderes i hjemkundskabs fagets CKFér som findes i Fælles Mål For Hjemkundskab. Både temaerne ”Fødevarer og Håndværk” samt ”Mad, måltider og livskvalitet ” ligger op til, at arbejde, analysere, begrebsafklare og diskutere emnet konserveringsmetoder og teknikker set i lyset af såvel kulturelle, kvalitets, håndsværksmæssige, æstetiske, personlige, didaktiske og faglige faktorer.

Diskussionen om konserveringsmetoder og teknikkers berettigelse i hjemkundskab samt diskussionsspørgsmålene fra det ovenstående problemfelt, har ledt os til følgende problemformulering.

1.1 Problemformulering:
”Er der værdi og relevans i at arbejde med emnet konserveringsmetoder og teknikker i faget hjemkundskab i folkeskole, eller er emnet forældet og uden relevans i samfundet i dag ”?

Indhold

1.0 Indledning :
1.1 Problemformulering:
2.0 Sammenhæng mellem praksis og teori
2.1 Den teoretiske vinkel
2.2 Lærerollen og lærersynet
2.3 Hvordan gør vi indholdet brugbart ?
3.0 Ideoplæg til præsentation af konservering set i historisk og kulturelt perspektiv
3.1 Oplæg til læreren om det historiske og kulturelle perspektiv
4.0 Indføring i teorien om konserveringsmetoder og teknikker
4.1 De 6 konserverende principper
4.1.1 Kuldebehandling:
4.1.2 Varmebehandling :
4.1.2.1 De forskellige principper er
4.1.3 Vandaktivitet og sænkning af vandaktivitet :
4.1.3.1 Mikroorganismernes forhold til salt
4.1.4 Ændring af atmosfæresammensætning og vakuumpakning:
4.1.5 pH- sænkning – syrning og fermentering :
4.1.6 Biokonservering :
4.2 Konservering ved hjælp af konserveringsstoffer
4.3 Ilt
5.0 Rammefaktorer
6.0 Konklusion

Uddrag

Sammenhæng mellem praksis og teori
At arbejde med konserveringsmetoder og teknikker i folkeskolen er en spændende udfordring for både elever og lærer. En udfordring der efter vores opfattelse, og som tidligere nævnt er fagligt stærkt funderet i Fælles Mål for faget Hjemkundskab, og derfor ikke burde være til diskussion.

Men en fornyet og differentieret diskussion af emnet konservering ville være yderst relevant, og kan bidrage til en mere nuanceret og dynamisk tilgang til emnet. Vi vil i opgaven forsøge, at give nye idéer, som kan bruges i arbejdet med konservering. Manglende nytækning har vi selv oplevet i de div. praktikker, hvor undervisningen i konservering hovedsagligt har bestået af, at lave marmelade med en minimal, til ikke eksisterende teoretisk vinkel.

Ændringen af Undervisningsvejledningen til faget Hjemkundskab fra 1995 har betydet, at der netop er lagt op til, et større sammenspil mellem det håndværksmæssige indhold i undervisningen som ofte er præget af praktiske indslag, og at ændringen af Undervisningsvejledning fra 2004 forskriver, at faget skal åbnes mere op mod det omgivende samfund.

Undervisningsvejledningen i Fælles Mål fra 2004 siger blandt andet : ” Der bør i undervisningen lægges vægt på, at fagets indhold belyses fra forskellige synsvinkler og værdinormer i forhold til hjem, samfund. historie, natur og kultur ”

Vi mener derfor, at der skal arbejdes på en naturlig kobling mellem teori og praksis. Arbejdet består til dels af, at arbejde med elevernes kognitive indlæringsprocesser i teorifasen og med Deweys ” Learing by doing ” metode i forbindelse med det praktiske arbejde.

En del af vores didaktiske overvejelser er at, ” hente teorien” ned i elevhøjde, men på samme tid sikre et relativt højt fagligt niveau. Ideen er at, emnet konservering skal præsenteres for eleverne på en sådan måde, at det bliver vedkommende for den enkelte elev, samt påbegynde en proces hvis mål er, at skabe et teoretiske og praktisk fundament hos eleverne.

Målet er ligeledes, at skabe en solid referenceramme hos eleverne, der både er almen dannende og danner grundlag for yderligere arbejde, og udvikling af såvel emnet konservering, som selve faget... Køb adgang for at læse mere

Konserveringsmetoder i hjemkundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.