Ældrebyrden og skattestop og didaktiske overvejelser

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 6
  • 3314
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2004
  • 17-03-2004

Eksamensopgave: Ældrebyrden og skattestop og didaktiske overvejelser

Eksamensopgave i samfundsfag om konsekvenser af ældrebyrde og skattestop.

Et kig på de problemstillinger ved en større andel ældre der skal forsøges, samt manglende indtægter pga. skattestoppet.

Problemformulering
Jeg ønsker i min opgave at undersøge, det økonomiske pres det danske velfærdssystem står over for i dag og i fremtiden.

Indhold

Problemformulering.
Problemafgrænsning.
Indledning.
Velfærd for alle.
Den økonomiske klemme.
Skattestop og velfærdsforbedringer.
Perspektivering.
Konklusion.
Didaktiske overvejelser.
Velfærdsstaten.
Skattestoppet.
Litteraturliste:

Uddrag

Problemafgrænsning.
Formålet er at undersøge, hvilket konsekvenser det har for det danske velfærdssamfund, at der i de kommende år vil komme en større andel ældre i det danske samfund, mens arbejdsstyrken falder. Udover denne udvikling, ligger der muligvis også et økonomisk pres fra skattestoppet, den høje danske statsgæld og globaliseringen. Med vægten i den demografiske udvikling, men med inddragelse af andre mulige faktorer, vil opgaven blive et forsøg på, at undersøge hvorvidt Danmark vil være i stand til at opretholde, det store omfang af velfærd vi kender i dag.

Indledning.
Der har i de senere år været meget stor fokus, på begrebet ”ældrebyrden”. Et begreb der er opstået som følge af, at meget store årgange i de kommende år begynder at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, for at blive erstattet af langt mindre.
Dette kan få meget stor betydning for den måde vores velfærdsmodel er opbygget på, da denne forudsætter, at der er flere der yder, end ”nyder”.
Spørgsmålet er således om den danske økonomi er rustet til en stigning i velfærdsudgifter. Hvis ikke, hvordan vi i fremtiden så ønsker at tilrettelægge strukturen i måden at tænke dansk velfærd på. Ved hjælp af skattestigninger, eller i form af indskrænkelser i det omfangsrige net af velfærd vi kender i dag?Kommunernes Landsforening (herefter KL), udsendte for nyligt, debatoplægget ”Velfærd på spil”, der skal ses som et forsøg på at starte den debat der utvivlsomt må komme, omkring fremtidens velfærds Danmark.
Jeg vil i denne opgave benytte oplægget til at indkredse, blot nogle, af de mange udfordringer det danske velfærdssystem står over for i de kommende år. Problemer både borgere og politikker i Danmark, bliver nødt til at forholde sig seriøst til.

---

Didaktiske overvejelser.
Opgaven indeholder to temaer, der med fordel kan anvendes som emner, til undervisningen i samfundsfag i folkeskolen.

Velfærdsstaten.
Velfærdsstaten som et overordnet tema, hvor der som udgangspunkt kan stilles spørgsmål om, hvorvidt vi i fremtiden, eleverne er fremtiden, er villige til, at opretholde det store serviceniveau, vi kender i dag, eller det som hovedregel skal være op til den enkelte, at sikre sig selv... Køb adgang for at læse mere

Ældrebyrden og skattestop og didaktiske overvejelser

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.