Konfliktløsning og magtanvendelse | Semesteropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Børn med særlige behov
  • Godkendt
  • 11
  • 2327
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2003
  • 02-03-2007

Konfliktløsning og magtanvendelse | Semesteropgave

Semesteropgave i børn med særlige behov om konfliktløsning og magtanvendelse.

Vi vil i opgaven beskrive konfliktsituationen, de gældende regler såvel som de didaktiske og pædagogiske konsekvenser for undervisningen. Vi afrunder opgaven med en case som ligger op til yderligere diskussion.

Indhold

1. Emnebegrundelse
2. Undervisning af specialskolebørn og konfliktløsning
3. Kommunikation i konfliktløsning
4. Regulering af adfærd
5. Magtanvendelse er konfliktløsningens yderste konsekvens
6. En case om Mads
7. Konklusion
8. Litteraturliste

Uddrag

Opgaven tager udgangspunkt i specialskolen Skolen ved Stadion, Haderslev, som er en skole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder og ADHD-børn. Skolen er delt i 2 afdelinger, og det er 2 meget forskellige børnegrupper der arbejdes med, men sammenfaldene kan siges, at anerkendende og involveringspædagogik ikke altid slår til. Inden for specialskoleområdet oplever man situationer hvor magtanvendelse er nødvendig, fordi der ikke er nogen anden udvej, hvis man vil hindre at en elev gør skade på sig selv, på andre elever eller personale. Vi vil i opgaven beskrive konfliktsituationen, de gældende regler såvel som de didaktiske og pædagogiske konsekvenser for undervisningen. Vi afrunder opgaven med en case som ligger op til yderligere diskussion.

---

Niels Peter Ryegaard
Indgangsbønnen i den første time består i, at forklare børnene hvem "jeg" er, og hvordan man kan være tryg ved "mig". Hvad ”vi” er her for, hvad din rolle er, hvad du forventer af hvert barn. Hvilket rum vi er i nu og her. Hvilke redskaber der bruges hvornår. Hvad vi gør hvornår. Hvem der taler med hvem, hvornår. etc. Sørg for, at alting altid ligger på samme plads, og at barnet har forstået dets funktion. Vis barnet, at du tager ansvaret for alt. også det der går galt (det var fordi jeg ikke var hos dig/ikke havde fortalt dig, hvad du skulle gøre klart nok/at du var for bange eller vred til at gøre det jeg bad dig om). Skab et fokus, hvor du er centrum for alt hvor dine afgørelser tæller frem for endeløse diskussioner.
Helt i tråd med disse tanker følger Karsten Hundeides relationspædagogik... Køb adgang for at læse mere

Konfliktløsning og magtanvendelse | Semesteropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.