Opgave om konflikter mellem eleverne i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 19
  • 6404
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2007
  • 24-07-2007

Eksamensopgave: Opgave om konflikter mellem eleverne i folkeskolen

Opgave om konflikter mellem eleverne i folkeskolen i 5. klasse.

Problemformulering
Hvad er en konflikt?
Hvilke konfliktløsningsmetoder kan for eksempel anvendes i folkeskolen?
Hvorfor beskæftige sig med konfliktløsning i skolen, hvilken betydning har det for børns læring?
Hvorvidt kan børns tidligere oplevelser påvirke deres senere handlinger?

Indhold

Indholdsfortegnelse………………………………………………………………...s. 1
Indledning…………………………………………………………………………..s. 2
Problemformulering……………………………………………………………….s. 2
Emnebegrundelse………………………………………………………………….s. 2
Metode……………………………………………………………………………...s. 3
Hvad er en konflikt?……………………………………………………………….s. 3
Modeller til konfliktløsning………………………………………………………..s. 4
- Lærerens rolle………………………………………………………………..s. 4
- Mødet med en konflikt………………………………………………………s. 5
- Konflikttrappen………………………………………………………………s. 5
- Girafsprog……………………………………………………………………s. 8
- Mægling/mediation…………………………………….…………………….s. 9
- Mål med konfliktløsning…………………………………………………….s. 11
Konflikter og læring………………………………………………………………..s. 11
Hvorvidt kan børns tidligere oplevelser påvirke deres senere handlinger?……s. 13
- Sigmund Freud………………………………………………………………s. 14
- Erik H. Erikson………………………………………………………………s. 14
Undervisningsforløb………………………………………………………………..s. 16
Perspektivering……………………………………………………………………..s. 17
Konklusion………………………………………………………………………….s. 18
Litteraturliste………………………………………………………………………s. 19

Uddrag

Først i denne opgave vil vi definere, hvad vi mener, når vi nævner begrebet konflikt. Derefter
kommer der nogle beskrivelser af forskellige modeller til konfliktløsning, som man kan bruge i sin
undervisning i skolen. Vi vil ikke kun beskrive de forskellige modeller, men også forholde os
kritisk til dem.
Efter dette vil der komme et afsnit om konflikter og læring. Vi mener ikke, at læringsmiljøet er
godt, hvis der sidder elever, der er kede af det på grund af en konflikt, og derfor ikke er motiverede
for at lære. Her vil vi bruge Illeris og hans læringstrekant og specielt uddybe, hvorfor vi mener, det
er den psykodynamiske dimension, der er vigtigt, når vi snakker om konflikter og læring. Ud fra
Freud og Erikson vil vi undersøge om børns tidligere oplevelser fra barndommen, måske kan have
indflydelse på, hvordan de senere i livet vælger at klare forskellige konflikter. Til sidst i opgaven
vil vi kort skitsere et undervisningsforløb, som vi ud fra vores undersøgelser omkring konflikter
mener, vil kunne bruges ude i folkeskolen til undervisning i konfliktløsning... Køb adgang for at læse mere

Opgave om konflikter mellem eleverne i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.