Kompetencer og matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 18
  • 6398
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2000
  • 24-10-2001

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Kompetencer og matematik

Eksamensopgave i matematik om udvikling af forskellige kompetencer i folkeskolens matematikundervisning.

Problemformulering
Hvorledes kan folkeskolen bidrage til udviklingen af elevernes personlige matematiske viden med udgangspunkt i en undervisning, som fokuserer på de mange intelligenser og hvor det overordnede mål for undervisningen er matematisk kompetenceudvikling?

Et undervisningsforløb, brugt i praktikken, vil blive kort gennemgået og der vil være en analyse af undervisningsmaterialet (Hjerteslag) med udgangspunkt i et udvalgt arbejdskort.

Indhold

Indledning: 2
Motivation 2
En teoretisk tilgang til genstandfeltet 3
Kompetenceudvikling som mål for undervisningen 3
Hvad er en kompetence ? 3
De otte kompetenceområder 3
De mange intelligenser og matematik 4
Læringssyn 5
Vidensformer 5
Parallel viden 5
Samspillet mellem lærer og elev 6
Zonen for nærmeste udvikling 6
Afsluttende kommentar 7
Det praktiske forløb 7
Rammerne for undervisningen 7
Elevernes forudsætninger 7
Mål for undervisningsmaterialet 8
Planlægningsfasen 8
Fem arbejdskort 8
Arbejdsgang 9
Analyse af konkret arbejdskort 9
Hjerteslag 9
Opgaverne i arbejdskortet 10
Praktikanternes virkelighed 13
Opsamling 13
Konklusion 13
Perspektivering: 14
Litteratur liste: 15
Arbejdskort 16

Uddrag

Indledning:
I forbindelse med vores seneste praktik-periode på Mosede-skolen i Greve fik vi en 3. klasse i faget matematik. Praktik-perioden varede i alt syv uger. I de første to uger skulle vi lære klassen at kende og undervisningen blev derfor fortrinsvis varetaget af de respektive lærere og med os praktikanter som enten observatører eller hjælpere, når der nu var behov for det.

Med denne bløde opstart fik vi således god tid til at forberede det undervisningsmateriale, som siden hen skulle være udgangspunktet for undervisningen de sidste fem uger. Her skulle vi nemlig i fællesskab overtage undervisningen af 3. klassen i matematik. Det vil også være dette undervisningsmateriale, som vi i denne rapport skal analysere og beskrive. Kort fortalt handler dette materiale om udviklingen af elevernes forskellige matematiske kompetence-områder.

Desuden var intentionerne med dette undervisningsmateriale, at eleverne så vidt muligt skulle løse de matematiske opgaver på mange forskellige måder med udgangspunkt i de forskellige intelligenser. Den teoretiske baggrund og hvorledes praksis forløb vil vi selvfølgelig komme nærmere ind på senere i rapporten.

Motivation:
Vores ønske om at fokusere på den matematiske kompetenceudvikling og samtidig de forskellige intelligenser udspringer af to ting. For det første blev vi inspireret af et foredrag afholdt af vores lærer Dan Eriksen på seminariet.
Her blev vi introduceret for ideen om undervisning baseret på matematisk kompetenceudvikling. Vores interesse for en undervisning med fokus på de forskellige intelligenser kom af ,at vi havde læst en artikel af Keld Fredens. Her blev vi klar over, at vi med fordel kunne koble teorien om de mange intelligenser sammen med vores undervisningsforløb.
Desuden mener vi, at begge teorier repræsenterer et syn på kundskab, læring og undervisning som umiddelbart tiltaler os... Køb adgang for at læse mere

Kompetencer og matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.