Kommunikativ kompetence i fransk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fransk
  • Godkendt
  • 6
  • 2019
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2004
  • 23-09-2004

Eksamensopgave: Kommunikativ kompetence i fransk

Eksamensopgave i fransk om kommunikativ kompetence.

Denne øgede internationalisering gør det særlig vigtigt for elever i et mindre sprogområde som det danske at kunne beherske fremmedsprog i en sådan grad, at de bliver i stand til at kommunikere med omverdenen. Med andre ord: Eleverne skal være udstyret med kommunikativ kompetence.

Indhold

Indledning 2
Kommunikativ kompetence – en definition 2
Hvad skal vi med kommunikativ kompetence? 2
De fire kompetencer 3
Fluency 4
Kommunikativ kompetence i relation til Folkeskolens franskundervisning 4
Kommunikativ undervisning i fransk 5
Eksempler på kommunikativ kompetence i et tematisk UV-forløb i 9. kl. 5
Litteraturliste 6

Uddrag

Kommunikativ kompetence – en definition
Kommunikativ kompetence er evnen til at udtrykke det, man har på hjerte ud fra de kommunikative situationer, man bringes i. Dvs. at gøre sig klart, hvem man kommunikerer med og ud fra dette at vælge kommunikationsstrategien. Eleverne skal altså kunne kommunikere og forstå kommunikation på baggrund af den sammenhæng, de befinder sig i.
Hvad skal vi med kommunikativ kompetence?
I faghæfte 18 ”Klare mål – fransk” (på undervisningsministeriets hjemmeside lettere revideret under titlen ”Fælles mål – fransk”) ses det i såvel formålsparagraffen som i afsnittet om centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF), at kommunikation er det helt centrale i undervisningen i fransk. Eleverne skal som mål kunne forstå talt og skrevet fransk og udtrykke sig mundtligt og skriftligt. De skal blive bevidste om fransk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Dette skal nås gennem oplevelse, indsigt, samarbejde og styrkelse af elevernes aktive medvirken og målet er en bevarelse af lysten til at beskæftige sig med fransk sprog og kultur samt en styrkelse af elevernes internationale forståelse.

---

De fire kompetencer
Lingvistisk kompetence
Karen Lund skriver, at ”for at kunne bruge et nyt sprog til interaktionelle formål skal man kunne de systemer sproget er underlagt, inden for såvel syntaks, morfologi som fonologi/ortografi. Syntaksen, morfologien og fonologien eller ortografien er blandt sprogets grundbestanddele…”8.

For at opnå lingvistisk kompetence må man kende til funktionen af sprogets formregler. Med andre ord kan man udtale og skrive ordene rigtigt (fonologi/ortografi), man kan benytte relevante ord
(ordforråd/leksika) og man kan opbygge sprogets grammatik korrekt (syntaks/morfologi)... Køb adgang for at læse mere

Kommunikativ kompetence i fransk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.