Kommunikation i gruppearbejde

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 7
  • 2823
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2012
  • 08-05-2012

Studieprodukt: Kommunikation i gruppearbejde

Om kommunikation i gruppearbejde, med fokus på den mundtlige fremstilling. Handler også om læring af tale i folkeskolen.

Problemformulering
Hvordan kan kommunikation i gruppearbejde fremme den mundtlige fremstilling i arbejdet med læseteater?

Forfatterens kommentar

Opgaven er en dansk/psykologi opgave, dvs. at opgaven ikke er ren dansk eller ren psykologi!

Indhold

Indledning 2
Begrebsafklaring 2
Case 3
Den mundtlige fremstilling 3
Gruppepsykologi 3
Hvorfor gruppearbejde? 4
Kommunikation 4
Analyse af Case 6
Metakommunikation 7
Konklusion 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Indledning
Folkeskolen beskæftiger sig i højere grad med, at forberede eleverne til en videregående uddannelse. Gruppearbejde er en vigtig del af videregående uddannelser, og vigtigheden i, at eleverne lærer at arbejde i grupper, er derfor vigtig at forstå, som folkeskolelærer. Gruppearbejde er lidt som grammatik – eleverne skal lære det før de kan det, og det er derfor vigtigt, at det er noget eleverne øver sig i.
Folkeskolen har før været kendt for, at eleverne lærer at stave, lærer at skrive og lærer at læse. Men eleverne lærer ikke at tale. Ofte er det talte sprog og det skrevne sprog blevet langt under samme ét, selvom forskellen er ret klar. Elevernes manglende tale, gør gruppearbejde sværere, eftersom kommunikation er svær, hvis ikke eleven har lært tale.

---

Analyse af Case
Grupperne var sammensat for at kunne differentiere i undervisningen. Jeg ønskede at sætte elever sammen med nogenlunde det samme faglige niveau, for at give alle elever mulighed for at blive udfordret. Eleverne ligger alle på et middel niveau, men to af dem er dovne. Gruppen var sammensat for at kunne differentiere i undervisningen. Jeg ønskede at sætte elever sammen med nogenlunde det samme faglige niveau, for at give alle elever mulighed for at blive udfordret. Der er tale om en formel gruppe, da disse tre elever aldrig ville danne gruppe på egen hånd.

Efter 5 uger i praktik, fandt jeg fejltagelser ved min undervisning, og det skete også ved gruppearbejdet. Hver gang eleverne skulle arbejde i grupper, valgte jeg at lave nye grupper. De fik... Køb adgang for at læse mere

Kommunikation i gruppearbejde

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.