Synopsis om global opvarmning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 9
  • 2328
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2008
  • 25-04-2009

Synopsis om global opvarmning

Synopsis i natur/teknologi om global opvarmning og elevaktiviteter til vands tilstandsformer, temperatur koge-/frysepunkt, drivhusgasser, springlag, golfstrøm.

Vi har disponeret det på følgende måde: Først vil vi vil se på global opvarmning generelt, dernæst vil vi beskrive kulstof kredsløbet. Der efter kommer en beskrivelse af negativ og positiv feedback, efterfølgende vil aspekter af golfstrømmen blive behandlet, til slut vil den didaktiske del forsøges gennemgået. I bilag findes forsøg til forståelse af grundbegreber.

Indhold

1. Indledning 2
2. Global opvarmning, hvad er fup og fakta! 2
3. Kulstofkredsløb 3
3.1 Positiv/negativ feedback 4
3.2 Golfstrømmen 4
4. Didaktiske overvejelser 5
5. Postskriptum 6
6. Litteraturliste 7
7. Bilag 8
7.1 Vands tilstandsformer 8
7.2 Temperatur koge-/frysepunkt 8
7.3 Drivhusgasser 9
7.4 Springlag 9
7.5 Golfstrøm 9

Uddrag

2. Global opvarmning, hvad er fup og fakta!
Gennemsnit temperaturen er steget 1,6 grad gennem de sidst 100 år, dette er fakta. Grunden til denne forøgelse siger paradigmet i øjeblikke er den CO2 udledning, mennesker påfører ved at afbrænde fossile brændstoffer, som kul, olie og naturgas. Men der eksisterer en mængde af randteorier, disse afvises ofte. En forklaringsmodel til at beskrive varmeforøgelsen er måske mere kompliceret end som så. Inden vi vil se på det vil der kort gennemgås en del af budene. En vinkel kunne være at analysere hvad er systemet og hvilke faktorer er der. Jorden kredser omkring en sol, denne sol sender energi ud i verdensrummet, dette rammer os i form af bla. lys, fotoner med et energiindhold, der udløses når de vekselvirker med atomer de møder på deres vej. Dette sammenstød sender energi ud i omgivelserne omkring det enkelte atom.1 Dvs. at fotoner kan ”rejse” gennem rummet med deres energi impuls og 8 min efter de er taget afsted, så give deres
energi til jorden... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om global opvarmning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.