Det dialogiske klasserum og Olga Dysthe | Praktikopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Praktik (Dansk 1. – 6. klassetrin)
  • Godkendt
  • 12
  • 2621
  • PDF
  • 2012
  • 12-07-2012

Det dialogiske klasserum og Olga Dysthe | Praktikopgave

Der bliver i opgaven fokuseret på en forbedring af klasserummet i en 5. klasse med udgangspunkt i Olga Dysthes teori om det dialogiske klasserum.

Problemformulering

”Hvor stor faglig forskel er der mellem de to klasser og hvordan kan læringssituation tilrettelægges for at fremme elevernes kunnen samt gøre dem trygge i klasserummet?”

Indhold

- Problemformulering
- Metode/teori-afsnit
- Overvejelser - før praktikken
- under praktikken
- efter praktikken
- Konklusion
- Litteraturliste
- Bilag 1-5

Uddrag

Metode/teori-afsnit
I forbindelse med besvarelsen af problemformuleringen vil det være oplagt at tage fat i diskussionen omkring det monologiske versus det dialogiske klasserum og hvordan dialogen kan give tryghed og nærvær hos eleverne, da en af fokuspunkterne på 2.studieår er elevforudsætninger. Dette kommer til at blive belyst i afsnittet 'Før praktikken', da en dialog i klasserummet var med i vores overvejelser i forberedelsen af undervisningsforløbet. Med dette kommer jeg ind på 'Det flerstemmige klasserum' af Olga Dysthe. Denne tanke om dialog vil desuden skinne igennem i opgaven, da denne dialog i klasserummet kan være med til at fremme elevernes refleksion. Herved fokuseres der både på det faglige samt det dannelsesmæssige perspektiv som den moderne lærer i høj grad også skal kunne magte.
Derudover vil der være overvejelser i afsnittet 'Efter praktikken' omkring hvordan man kunne implementere undervisningsdifferentiering i danskundervisningen i begge klasser. Her er det oplagt at inddrage tidsskriftet 'Fleksibel læring”.
Slutteligt har vi evalueret med et kvantitativt spørgeskema, for at danne os et overblik over hvad og hvor meget eleverne havde fået ud af vores undervisningsforløb. Derved berører vi det andet fokuspunkt der er evaluering.

Overvejelser før praktikken
I praktikperioden fra uge 1-5 var vores praktikgruppe både 5a og 5b på X Skole der ligger på Vesterbro. Her observerede vi, under indsamling af empiri, at 5a var yderst fåmælte i undervisningssituationer og at læreren bogstaveligt talt skulle hive svarene ud af eleverne. Desuden var elevernes taleaktivitet samt begrebsapparat ikke særligt velfunderet, Dette er set i lyset af trinmål, dog spiller parallelklassens evner også ind i denne vurdering.
I udarbejdelsen af vores undervisningsforløb har vi derfor valgt at lægge fokus på det mundtlige aspekt af undervisningen, med masser af fremlæggelser, ture ud af huset med interviews. Det... Køb adgang for at læse mere

Det dialogiske klasserum og Olga Dysthe | Praktikopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.