Klassefællesskabet og undervisningsdifferentiering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 3. år
 • Almen didaktik
 • Godkendt
 • 21
 • 8180
 • PDF
 • 14-07-2010

Klassefællesskabet og undervisningsdifferentiering

Problemformulering
Jeg vil forholde mig undersøgende og diskuterende til opbygning af klassefællesskabet, herunder med fokus på undervisningsdifferentiering, og hvad lærerens rolle er i denne proces.

Indhold

Indledning s. 1
Problemformulering s. 1
Metodebeskrivelse s. 2
Målsætnings- og evalueringsplan for undervisningen s. 2
Klassefællesskabet s. 4
• Flerstemmige klasserum s. 4
• Social teori om læring s. 5
Undervisningsdifferentiering s. 7
• Elev og undervisningsdifferentiering s. 7
• Fællesskabet s. 8
• Dannelse og fællesskabet s. 9
• Kategorial dannelse s. 10
• Fem forskellige optikker på elevernes forskelligheder s. 11
• Planlægning af undervisningsdifferentierede forløb s. 13
Lærerens rolle i klassefællesskabet s. 16
• Det gode arbejdsfællesskab s. 17
• Elevernes fysiske placering s. 18
• Mobning s. 18
• Aktivitetsfordeling og engagement s. 19
• Håndtering af uenighed og konflikter s. 19
• Læreren som rollemodel s. 20
Konklusion s. 20
Litteraturliste s. 21

Uddrag

Indledning:
Meningen med læreruddannelsen er, at man skal ud i større eller mindre klasser, der dog har det til fælles, at de uanset størrelsen er et fællesskab. Læreruddannelsen er rettet mod, at vi rent praktisk kommer ind i en klasse med en gruppe mennesker, der hver især har deres helt egen baggrund. Så det er interessant at finde ud af, hvordan man gennem dette fællesskab kan skabe en optimal undervisning og hvilke kvaliteter man her kan trække på.

Metodebeskrivelse:
Måden jeg har valgt at bygge min opgave op på er, at jeg starter med at lave et skoleforløb der tager udgangspunkt i den historie undervisning, jeg havde i min tredje års praktik. Derefter har jeg valgt at se på hvordan det gode klassefællesskab er bygget op, ved at bruge Olga Dysthes begreb om det flerstemmige klasserum og Etienne Wengers sociale teori om læring. Så har jeg valgt at fokusere på hvad undervisningsdifferentiering er, og hvordan man kan indoperere det i klassen. Til sidst har jeg set på lærerens rolle i opbygningen af et godt klassefællesskab. Ind imellem al min teori har jeg hele tiden prøvet at trække nogle tråde op til praksis, for hvis man ikke kan finde ud af at bruge teorien i praksis, er den spildt.

Målsætnings- og evalueringsplan for undervisningen i 7. kl. i faget Historie:
Denne målsætnings- og evalueringsplan tager udgangspunkt i den 7.kl. jeg havde i min tredje års praktik i historie.

Kontekstbeskrivelse:
7.b er en generelt velfungerende klasse, både på det sociale og faglige plan, dog er der 3-4 personer der ikke har så nemt ved at følge med og melder sig ud af klassefællesskabet. Der er sket den udvikling, at i og med at de så småt er begyndt at få karakterer, fravælger dem der ikke har så fagligt højt niveau. Derfor skal vi arbejde med emnet ”Vejen til demokrati – enevældets fald”, hvor vi skal arbejde meget med fokus på den franske menneskerettighedserklæring og grundloven.

Faglige mål:
Øge elevernes historiebevidsthed så de ud fra ideologiske, politiske, sociale og økonomiske grunde kan se, hvorfor vi i dag er sikret en masse rettigheder. De tegn jeg vi se efter er hvor godt de deltager i diskussionerne i klassen, på baggrund af det de læser der hjemme, og laver i klassen... Køb adgang for at læse mere

Klassefællesskabet og undervisningsdifferentiering

[8]
Bedømmelser
 • 26-04-2011
  En konkret og god opgave der giver et hurtigt indblik i forskellige teorier og begreber. Den er skrevet i et sprog alle kan forstå.
 • 30-05-2011
  God opgave, som jeg kunne bruge meget som informationskilde.
 • 23-04-2012
  Overskuelig opbygning og god opbygning
 • 10-04-2012
  fantastisk velskrevet og grundig opgave.