Skabelsesmyter i kristendomskundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Billedkunst, Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 19
  • 3488
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2002
  • 10-03-2003

Eksamensopgave: Skabelsesmyter i kristendomskundskab

Billedkunst/kristendomskundskab/religion eksamensopgave om kirkeruder og skabelsesberetninger/Skabelsesmyter.

Jeg har altid undret mig over eksistentielle spørgsmål i livet. Hvorfor er vi skabt? Hvad sker der med os når vi dør? Er der nogen der har skabt os eller er vi et led i evolutionshistorien og genetiske tilfældigheder?

Billedkunsten har som de religiøse og kulturelle myter altid beskæftiget sig med disse eksistentielle spørgsmål. Skabelsesmyter berører livets cyklus, og i kulturens billeder kan vi finde en legemliggørelse af eksistentielle spørgsmål og en mulighed for at reflektere over vores liv.

Billedets fortolkningsramme anstiller overvejelser om både kunstnerens og beskuerens fortolkning af eksistentielle spørgsmål.

Problemformulering
Hvordan kan kulturers skabelsesmyter styrke elevens billedkulturelle- og dannelsesmæssige kompetence?

Indhold

Indledning 1
Emnebegrundelse 2
Emneafgrænsning 2
Problemformulering 2
Skabelsesmyter som tema i undervisningen 3
Konklusion 5
Perspektivering 6
Litteraturliste 7
Bilag 1: Kirkerudernes historie 9
Bilag 2 10
Bilag 4 12
Bilag 5 13
Bilag 6 14
Dag Hammarskjöld Memorial Window, Chichester Cathedral,
England 14
Bilag 7 15
Bilag 8 16
16
Bilag 9 17
Bilag 10 18
Bilag 11 19

Uddrag

Emnebegrundelse
Denne undren gjorde at jeg i et gennemført undervisningsforløb med en fjerde klasse tog udgangspunkt i et tværfagligt samarbejde mellem kristendomskundskab og billedkunst, hvor skabelsesmyter og kirkeruder indgik som indholdsvalg. Det som jeg synes er vigtigt i mit kommende arbejde som billedkunstlærer er at kunne reflektere over de didaktiske beslutninger for et valgt tema. Hvilket overordnet dannelsesmål indbefatter undervisningen så en tilegnelse og distancering af kulturens billeder giver afsæt for selvstændig overvejelse og handling.

Endvidere en refleksion over hvordan dannelsesprocessen kan tilrettelægges, så eleverne udvikler deres billedkulturelle kompetence. Kompetencen omfatter en udtryksog kommunikativ kompetence, og en oplevelses- og analysekompetence . Til dette har eleverne brug for at erhverve færdigheder og kundskaber i henhold til faghæftet for billedkundskabs CKF`ere.

Mit fokus i opgaven er derfor, om det lykkedes for mig at tilrettelægge en udvikling af deres billedkulturelle kompetence, for at tilstræbe dannelsesidealet.

Emneafgrænsning
Jeg har valgt, at afgrænse mit emne til den kristne skabelsesberetning og kirkens kunst i det gennemførte undervisningsforløb, og det betyder, at jeg har fravalgt de andre kulturers skabelsesberetninger og deres kunst. Hvordan det tværfaglige forløb rent faktisk forløb i forhold til en formel eller funktionel tværfaglighed, undlader jeg på grund af opgavens korte omfang. Det vil sige, at jeg udelukkende beskriver og vurderer den billedkunstfaglige del af forløbet... Køb adgang for at læse mere

Skabelsesmyter i kristendomskundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.