Eksamensopgave om kernekompetence

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik
  • Godkendt
  • 17
  • 3480
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2001
  • 06-01-2003

Eksamensopgave om kernekompetence

En eksamensopgave i matematik om KOM-rapportens kernekompetencer.

Problemformulering
Tilgodeser den afsluttende skriftlige prøve i matematik og matematikfagets CKF (klare mål) KOM-rapportens kernekompetencer?

Indhold

Indledning 3
Lovbekendtgørelse vedr. folkeskolens afsluttende prøver 4
Kompetence 5
Kompetence generelt 5
Kompetence i forhold til kom-rapporten 5
Kom-rapporten 6
De 8 kompetencer 6
At spørge og svare i, med, om matematik 6
Tankegangskompetencen 6
Problembehandlingskompetencen 7
Modelleringskompetencen 7
Ræsonnementskompetencen 8
At omgås sprog og redskaber i matematik 8
Repræsentationskompetence: 8
Symbol- og formalismekompetence: 9
Kommunikationskompetence: 9
Hjælpemiddelkompetence 9
De 3 dimensioner i besiddelsen af en kompetence 10
Dækningsgrad 10
Aktionsradius 10
Teknisk niveau 10
Evaluering ifølge kom-rapporten 11
Uddybning af begreber og teorier 12
Stilladsering 12
Portefølje 12
Projektarbejdsformen 13
Opsamling 13
Klare mål og ckf´erne set i lyset af kom-rapporten 13
Konklusion 14
Litteraturliste 18

Uddrag

Indledning:
Med denne problemformulering ønsker vi i denne
opgave at belyse forholdet imellem de 8 kompetencer, der i KOM-rapporten bliver beskrevet, og ckf’erne (klare mål). Udgangspunktet for denne opgave bliver at undersøge i hvor høj grad den skriftlige prøve er egnet til at evaluere elevernes kompetenceprofil.
I første del af opgaven, vil vi redegøre for de 8 kompetencer, derefter sætte dem i forhold til den skriftlige eksamen. Vi har brugt opgavehæftet for FSU 1999 til at sammenligne de 8
kompetencer med. Vi beskæftiger os endvidere med evt. alternative eksamensformer. I
slutningen af denne opgave belyser vi ckf’erne i forhold til KOM-rapporten. Endvidere skal vi gøre opmærksom på at vi har refereret til et endnu ikke færdigt kapitel af KOM-rapporten, se bilag og der tilhørende e-mail... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om kernekompetence

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.